Mener sjøørreten har tapt mot lakselus

Sjøørreten er blitt kraftig desimert i fjordbassenget i Ofoten etter at oppdrettsanleggene ble etablert. Dette ifølge en høringsuttalelse som er signert av 35 personer.