Da var det gjort og takk for meg

FIKK KRITIKK: Kirstin L. Mobakken fikk kritikk fra rådmann Ole Kristian Severinsen for å ha uttalt seg til Fremover 13. desember, og går av som styreleder i SPIRE i Gratangen. Tirsdag vil formannskapet i Gratangen fremme en sak for kommunestyremøtet 22. februar om at det skal velges ny styreleder.

FIKK KRITIKK: Kirstin L. Mobakken fikk kritikk fra rådmann Ole Kristian Severinsen for å ha uttalt seg til Fremover 13. desember, og går av som styreleder i SPIRE i Gratangen. Tirsdag vil formannskapet i Gratangen fremme en sak for kommunestyremøtet 22. februar om at det skal velges ny styreleder.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Jeg er ikke ønsket som styreleder, noe som begrunnes med at jeg hadde uttalt meg til Fremover den 13.12.17.

DEL

MeningerMed bakgrunn i en SPIRE-sak som skal behandles i formannskapet i Gratangen kommune tirsdag ble jeg som styreleder torsdag kveld oppringt av en Fremover-journalist, og jeg svarte på hans spørsmål. Og det gjør jeg til tross for kritikk fra rådmann Ole Kristian Severinsen fordi jeg i avisa Fremover den 13.12.17 hadde svart Fremover-journalisten på noen faktaspørsmål og samtidig synliggjorde styrets respekt for vedtak som fattes i kommunestyret. Greit og nøktern sier de som har lest mine svar til journalisten. Kritikken kom i et kommunestyre som TV-overføres og til meg i et møte med rådmann og ordfører.

Takker for godt samarbeid og lykke til videre!

Jeg vil her benytte anledningen og takke næringslivet i Gratangen for godt samarbeid så langt. Våre veier krysses nok ved andre anledninger. Takker også tidligere og dagens styremedlemmer for godt samarbeid og konstruktive møter.

Jeg skal ikke fortsette som styreleder.

I tirsdagens formannskapsmøte vil det bli fremmet sak om at det i kommunestyremøte den 22. februar skal velges ny styreleder. Dette ble jeg informert om i et møte den 6. februar initiert av rådmann Severinsen og ordfører Ottesen. Jeg er ikke ønsket som styreleder, noe de begrunnet med noen punkter som jeg hadde uttalt meg om i Fremover den 13.12.17. Et annet punkt var at journalisten hadde vært til stede i et styremøte. Og da må jeg fortelle til de som ikke vet det: Møtene er åpne og vi hadde ingen hjemmel til å sende ham på gangen. Ingen styremedlemmer, heller ikke rådmannen, ba om vurdering av om møte eller saker burde lukkes.

Jeg må fortelle dere som fristes til å lese rådmannens saksfremlegg til tirsdagens møte, at det inneholder mye ukorrekt. Jeg skal ikke bruke tid på alt. Heldigvis er det styremedlemmer nok i formannskapet (tre) som kan gi det rette bildet.

Styre i SPIRE skal forholde seg til vedtak fattet i kommunestyret.

Vi er et selvstendig styre valgt av kommunestyre og ikke underlagt rådmannen.

Jeg ser at rådmannen i sitt saksfremlegg sier at han har registrert et økende press fra ledelsen i SPIRE (les meg) når det gjelder budsjett for 2017. Ja, det stemmer. Jeg har gjentatte ganger måttet presisere for rådmannen at styret i SPIRE må forholde seg til vedtak fattet i kommunestyre og Troms fylkeskommune.

Han som observatør i styret har øvet et stort press på styret i SPIRE om at vi skal fravike fra vedtak. Og det et fravik som vil medføre at Gratangen kommune vil få mindre midler fra Troms fylkeskommune enn vedtatt i kommunestyre og Troms fylkeskommune i 2017. Hans modell medfører nemlig en reduksjon for 2017 som vil bli trukket ifra i 2018-tilsagnet.

Jeg har presisert at denne modellen kan styret i SPIRE forholde seg til dersom rådmannen legger fram for oss et kommunestyrevedtak. Et vedtak på tvers av tidligere vedtak og som vil medføre en vesentlig reduksjon av omstillingsmidler til Gratangen kommune for 2018, i størrelsesorden 524.000 kroner. Er det ønskelig? Er næringslivet i Gratangen tjent med dette?

Ja. Jeg ser også at han i sin saksfremstilling viser til sitt arbeid med regnskapet for SPIRE og har noen kommentarer til bruk av midlene. Da vil jeg først presisere at ifølge styreinstruksen vedtatt i kommunestyre er det tillagt SPIRE å ha det hele ansvar for drift av programmet.

Omstillingsstatus innebærer at man har ekstraordinære næringsmidler for å kunne bruke disse på ekstra aktiviteter. Det er gjort og resultatene ser vi – SPIRE blir lagt merke til langt utover kommunens grenser.

Fredag ble jeg gjort kjent med at rådmannen, som observatør i styret, har gått ut over sin myndighet. Han har, uten å orientere styret og administrasjonen utført noen oppgaver mot Troms fylkeskommune som ligger under SPIRES ansvar. I tillegg har han sperret programlederen fra dataprogrammet som det skal rapporteres i. Det er viktig at kommunestyret som SPIRES oppdragsgiver er kjent med dette.

Jeg vil gratulere Gratangen kommune, ordføreren, næringslivet i Gratangen og ikke minst administrasjonen i SPIRE for vel utført omstillingsarbeid så langt. Nå er det knapt et år igjen av omstillingsperioden og allerede er resultatene så gode at de er blitt lagt merke til. Jeg har ofte fått tilbakemelding på at næringslivet er tilfreds med det arbeidet som gjøres både hva angår bistand og nettverksbygging. Ja, SPIRE er lagt merke til i nabokommunene hvor flere har hatt nytte av godt samarbeid.

Ordfører har all grunn til å være stolt av det arbeidet som gjøres i SPIRE og med næringsutvikling.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags