Rødt mener ny barnehagestruktur truer familiers trygghet og arbeidsplasser i Narvik. Det er en uttalelse vi mener bør nyanseres kraftig. Først kan vi være tydelig på hva vi er enige i Rødt om.

Det er negativt med en sentralisering av barnehager. Det er synd at flere vil få en lengre avstand mellom sin bolig og barnehagen. Dette vil gjøre det vanskeligere å gå/sykle og det vil skape mer trafikk til og fra barnehagene. Det må likevel nevnes at få i Narvik kommune har veldig lange avstander til nærmeste barnehage. Det er mest trasig for de familiene som vil miste sin barnehage midt i et barnehage-løp og derfor vil måtte håndtere et brudd i det kjente og trygge. Heldigvis har vi dyktige pedagoger og andre barnehageansatte som klarer å ivareta dette.

Fremtidens barnehagebarn vil kunne starte i en barnehage i et nytt bygg etter dagens standard. Et bygg som er universelt utformet til å kunne inkludere alle kommunens barn, også de med funksjonsnedsettelse eller med foreldre med funksjonsnedsettelse. Bygg hvor personalet har arbeidsrom og pauserom med muligheter for å utøve sitt arbeid i barnehagen.

Rødt argumenterer mot store barnehager generelt i sitt innlegg, men støtter seg også til forskning om “basedrift” av barnehager. Kommunestyret har ikke vedtatt “basebarnehager” slik dere skriver om, og SV og AP er helt enige med Rødt om at dette ville vært en dårlig idé. Kommunestyret har heller ikke vedtatt å endre avdelingsstørrelse, noe som sammen med voksentetthet og fysiske arbeidsvilkår, ble fremhevet som det viktigste av fagforeningene.

Rødt bruker begrepet monsterbarnehager. Dette er et destruktivt og svartmalende begrep som kun bidrar til å skape uro og negativitet. Vi stiller oss spørrende til hva Rødt legger i begrepet monsterbarnehage. Er det antall barn i barnehagen? Er det fysiske rammevilkår? Er det antallet ansatte? Hvis det er størrelsen på barnehagen er det betimelig for Rødt å svare på om Skistua (108 plasser), Soria Moria (90 plasser) og Grønnlia (90 plasser) er monsterbarnehager. Vi opplever dette å være gode barnehager av høy kvalitet.

Når vi gikk inn for den vedtatte barnehagestrukturen var det en kombinasjon av at vi ønsker gode barnehager som er tilrettelagt for alle, bygg som er tilpasset dagens krav med henblikk på både barna og de ansatte. Samtidig har vi i dag en overkapasitet på mer enn 100 barnehageplasser. Samtidig som det er positivt med noen ledige barnehageplasser, er det økonomisk uforsvarlig å ha over 100.

I Narvik har vi gode barnehager med trygge, dyktige ansatte som hver dag står på for å gi barna våre en best mulig hverdag. Det kommer vi fortsatt til å ha etter strukturendringene iverksettes litt eller litt i årene som kommer. Forskjellen blir at vilkårene til alle berørte blir bedre og mer forutsigbar. Det fortjener både voksne og barn.