Mens store deler av samfunnet ligger nede opplever disse økt etterspørsel etter én type eiendom

Tross vanskelige tider med permitteringer og koronavirus har meglerne i Narvik ikke mye å klage på.