Mobbetallene for skolen totalt er stabile, viser tall fra Elevundersøkelsen. De eldste elevene i barneskolen på 5. til 7. trinn blir mest mobbet, mens færre blir mobbet på høyere skoletrinn, melder kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Uakseptabelt

Om lag 442.500 elever deltok i undersøkelsen som gjennomføres fra 5. trinn til og med siste året på videregående skole.

5,9 prosent av elevene rapporterer om at de har blitt mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

– Selv om utviklingen er stabil, er det helt uakseptabelt at mobbingen er så utbredt særlig på 5. til 7. trinn. For disse årstrinnene er tallene økende og altfor høye, og det bekymrer meg. Dette må vi ta tak i. Jeg vil nå ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for å få mer kunnskap om tallene, hvordan skolene jobber konkret for å forebygge mobbing, og om skolene har de verktøyene de trenger. En mobbesak er én for mye. Skolen skal være et trygt sted, og det er viktig at alle som jobber på skolen følger med og griper inn når det er mistanke om at elever ikke har det bra, opplyser kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i pressemeldingen.

Over ti prosent blir mobbet

Undersøkelsen viser at de fleste elevene rapporterer om et godt læringsmiljø med høy trivsel og de opplever støtte fra lærere, faglige utfordringer og mestring.

Men undersøkelsen viser også at 5,9 prosent av elevene rapporterer om at de har blitt mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Det er omtrent det samme som i 2020 (5,8 prosent) og 2019 (6,0 prosent).

Elevene i 5. til 7. trinn opplever mest mobbing. For eksempel oppgir 10,5 prosent av elevene på 5. trinn at de blir mobbet på skolen, mens bare 2,4 av elevene på videregående trinn tre gjør det.

Departementet opplyser videre at mange skoler jobber godt med mobbing, men hvis elever opplever at skolen ikke får slutt på mobbingen, oppfordrer kunnskapsministeren elevene til å kontakte statsforvalteren.

Nedgang i trivsel og motivasjon

Elevundersøkelsen viser ifølge departementet også en nedgang i trivsel og motivasjon på 7. trinn siden 2016. Denne nedgangen ser ut til å fortsette.

– Jeg er bekymret for at motivasjon og trivsel går ned. Disse problemene må vi ta tak i før de blir til større utfordringer senere i utdanningsløpet. Regjeringen har tidligere varslet en ungdomsskolesatsing. Jeg mener at en innsats rettet mot ungdom bør inkludere både mellomtrinn, ungdomstrinn og overgangene i skoleløpet, og dette er noe av det viktigste jeg skal ta fatt på framover. De gode løsningene skal jeg finne sammen med de som jobber i skolen, skriver Brenna.

I Elevundersøkelsen ble elevene også spurt om koronapandemien har påvirket skolehverdagen deres. Det er elevene på videregående skole som svarer de er mest påvirket, og elever i Oslo og andre fylker som har vært hardest rammet av smitte opplever i større grad negativ påvirkning enn andre.

– Pandemien har påvirket livene til alle, også skolehverdagen til mange barn og unge. Vi vet at det har vært store forskjeller mellom ulike steder i landet når det gjelder smitte og tiltaksbyrde. Derfor har vi nylig delt ut 216 millioner til kommuner og fylker som har vært hardest rammet, for å bidra til tiltak for å støtte elever som har vært påvirket av pandemien, sier Brenna.