Bonde fra Midt-Troms dømt til fengsel: Dyrene var så avmagret at flere måtte avlives

Mannen ble frikjent for brudd på dyrevelferdsloven i tingretten, men så anket påtalemyndigheten saken. Det endte med 30 dager bak murene.