Gå til sidens hovedinnhold

Milepæl nådd i dødsstatistikk på norske veier, men denne gruppen dør fortsatt oftest

Aldri har så få gått bort i trafikken på norske veier som i 2020.

Det er Statens vegvesen som 1. nyttårsdag melder at 2020 ble et år med historisk lave dødstall på veiene her i landet. 95 personer mistet livet. Det er første gang antallet er under hundre.

– Ikke siden 1947, og lenge før massebilismens tid, har vi sett lignende tall på trafikkdrepte, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland via ei pressemelding.

Hun viser til at Norge nå stadfester sin posisjon som et av verdens mest trafikksikre land.

Ni drepte i Nordland

Det har ikke vært en tilsvarende nedgang i hardt og varige skadde, noe som bekymrer vegdirektøren. Arbeidet for å nå nullvisjon – null drepte og hardt skadde i trafikken – fortsetter.

Ti personer mistet livet i desember-trafikken i år mot 14 i fjor. Det totale antallet endte altså på 95 personer, mot 109 i 2019, en nedgang på 14 drepte. Statens vegvesen understreker at dette er foreløpige tall.

Det var fylket Viken som mistet flest menneskeliv i trafikken med 19. Etter følger Innlandet (17) og Vestfold og Telemark (14). I Nordland mistet ni personer livet i trafikken i løpet av 2020. Vestland (7) og Trøndelag (6) er sammen med Nordland blant fylkene som har hatt en markant nedgang i trafikkdrepte.

13 fotgjengere ble drept

I Oslo mistet bare én person livet i trafikken i 2019, dermed ble det en prosentvis stor økning i trafikkdrepte til 2020, da seks personer gikk bort. Også i Troms og Finnmark var det ei økning i trafikkdrepte med seks mot fire i 2019. Rogaland hadde fem døde, det er det samme som i 2019. Agder og Møre og Romsdal har færrest drepte med tre i hvert fylke.

Flesteparten av dem som ble drept i trafikken satt i personbiler, men det er her det har vært størst nedgang med 13 færre drepte enn i fjor. Antall dødsulykker med motorsykkel har økt med fire siden 2019 til 20. 13 fotgjengere, seks syklister og fem tungbilsjåfører mistet livet.

Det hyppigste dødsofferet er en middelaldrende mann som omkommer i en møte- eller utforkjøringsulykke.

95 drepte i 2020 står i sterk kontrast til de 560 som mistet livet i trafikken i 1970. På disse årene har også trafikken nesten firedoblet seg, ifølge Statens vegvesen.

Korona påvirket

– Vi har satt oss ambisiøse mål. Men vi har dessverre ikke sett en like sterkt nedadgående kurve for hardt skadde som vi har for trafikkdrepte. I 2020 ble mer enn 500 personer hardt skadet i trafikkulykker. Det er store tall som vi tar på største alvor. Kampen mot alvorlige trafikkulykker på norske veier fortsetter med uforminsket styrke, sier vegdirektøren.

Koronaen påvirket også trafikkmengden med en trafikknedgang på 7–8 prosent fra 2019 på landsbasis.

– Det er grunn til å tro at det har påvirket ulykkestallene. Mindre trafikk betyr normalt færre ulykker, men det har vært store variasjoner rundt om i landet og over året. Dette er noe som vil bli analysert nærmere og i detalj når det foreligger mer data om både ulykkene og trafikken, skriver Statens vegvesen.

Vegdirektøren mener Norge har verdens flinkeste trafikanter. I det legger hun at stadig flere holder fartsgrensen og at over 97 prosent bruker bilbelte. Hun legger til at vi er flinke til å dele veien mellom oss. Alt dette resulterer i sparte liv.

Kommentarer til denne saken