Gå til sidens hovedinnhold

Miljøkriminalitet av dimensjoner

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De grønne sertifikatene er kostbar moro

Vindkraft er ikke klimavennlig, men det er derimot vannkraft. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opererer med såkalt varedeklarasjon som opplyser om hvor mye CO2-avtrykk de regner med fra ulike kraftkilder (CO2-faktor) – som måles i gram per kilowatt time. Det opplyses at vindkraft er 20 g/kWh visa vannkraft på kun 6 g/kWh.

Ved å oppgradere de eksisterende vannkraftverkene vi har, så blir vindmøller overflødig. En slik fornying av vannkraften vil medføre minimale naturinngrep, og dette er gammelt nytt.

Vindkraftverk er et «bruk-og-kast-system» når du sammenligner med vannkraft. Maks levetid er 25 år på et vindkraftverk. Vannkraftverk derimot er over det dobbelte.

For hver eneste turbin skal man demontere en mast på kanskje 250 tonn, så grave opp og kvitte seg med minst 100 kubikkmeter med betong, i tillegg til rotorblad av glassfiber - så her snakker vi store mengder avfall.

Det er ikke vanskelig å være enig med Ragna Heffermehl i Norges Miljøvernforbund (14.10.2019-video) når hun sier at vannkraft faktisk fungerer utmerket. Men vindkraft har dessverre enorme skattefordeler. Du og jeg subsidierer det gjennom strømregningen med de såkalte grønne sertifikatene. Og over nettleien vår så er det vi som besørger kablene som kreves til oppkobling av vindturbiner til nettet.

Selskapsskatten er lik på begge kraftkildene (22 %), men vannkraft betaler også 37 % i naturressursskatt og grunnrenteskatt. Med et slik system har politikerne sørget for at det ikke skal lønne seg å oppgradere vannkraftverkene. Det er ikke til å fatte.

For noen år siden uttalte (gjennom NRK Brennpunkt) professor i klimaøkonomi, Torstein Bye og professor (UiO) Michael Hoel at de grønne sertifikatene er kostbar moro fordi det fører til produksjon av noe med høyere produksjonskostnader enn verdien, og det er formålsløst, i hvert fall med tanke på klimaspørsmålet da det ikke bidrar til lavere klimagassutslipp.

De konkluderte også veldig tydelig på at grønne sertifikater er meningsløst – som også professor Gunnar Eskeland ved Norsk Handelshøyskole i Bergen sa seg enig i. Ja, sertifikatene vil gi mer strøm, men det er bare det at vi har mer enn nok strøm fra før!

Med dagens vannkraftverk har landet vårt de siste 30 årene eksportert i gjennomsnitt 4 TWH strøm i året. Det er strømmen fra ca. 500 vindmøller. Vi nordmenn har blitt flinkere når det gjelder å ikke sløse med strøm, men vi har fremdeles en vei å gå. Forbedringspotensialet er fremdeles stort både innen næringsvirksomhet og i det private.

Dagens vindmølleparker kan forresten omdøpes til industrianlegg. Møllene ødelegger det frie utsynet. Vi trenger en ubesudlet natur for å ha det bedre som mennesker gjennom å både bruke og nyte vår storslåtte natur. Det er i tillegg godt dokumentert at fuglelivet blir skadelidende.

Kommentarer til denne saken