I dag har det norske luftforsvaret ni fly av typen F-35, med ytterligere sju i USA til opplæring, skriver Aftenposten.

Totalt skal luftforsvaret kjøpe 52 slike fly, men nå vokser det fram en bekymring over manglende piloter til å drifte flyene.

– I 2025 kommer vi til å ha et av verdens mest moderne luftforsvar. Min store bekymring er om vi får nok penger til å bruke det, sier generalmajor Tonje Skinnarland i Luftforsvaret.

Hun sier at det i dag er et sprik mellom det antall piloter som er anbefalt, og det faktiske antallet som utdannes årlig. I tillegg til pilotmangel, er også mangel på flyteknikere i tillegg til skyhøye flytimepriser og kostbare utdannelser medvirkende årsaker til at de kostbare flyene risikerer å bli stående på bakken. Skinnarland legger til at også at svært mange av dagens piloter og teknikere nærmer seg pensjonsalder.

Les også:

 

Brigader Øyvind K. Strandman hadde tidligere ansvaret for all utdanning i Luftforsvaret, og han deler Skinnarlands bekymring.

– Situasjonen er at vi anskaffer et kostbart våpensystem, men ikke har økonomi til å kunne operere det fullt ut på grunn av manglende kompetanse, sier Strandman.

Flytimeprisen ligger på om lag 110.000 kroner, mens det koster omkring 60 millioner kroner å utdanne en pilot.

Evenes flystasjon blir en fremskutt base for jagerflyene fra og med 1. januar 2022, når basen overtar det såkalte QRA-oppdraget fra flystasjonen i Bodø.

Det skal minimum være stasjonert tre F-35 på Evenes, men ved behov kan flystasjonen huse flere, og opptil 32 fly. F-35 var for første gang på Evenes 24. oktober i fjor.