Dette skriver blant annet den svenske avisen Aftonbladet. Dagens nyheter omtalte saken først.

Det er snakk om både svenskeide SJ og Vy, inkludert togene som går mellom Stockholm og Narvik. Forsinkelser, ødelagt toaletter og skitne kupeer har vært noen av de tilbakevendende problemene på nattogene som går nordover gjennom Sverige.

DN har snakket med flere faste reisende som alle opplever det samme. Urene sengeklær, skitne toaletter og støvete ventilatorer er tilbakevendende eksempler.

– At toalettene fungerer er mer et unntak enn en regel, sier reisende Gunita Cruse Ståleby.

Dersom operatørene, her altså SJ og Vy, ikke oppfyller en rekke krav kan Trafikverket utstede bøter til selskapene. Fra desember 2020 til i dag har SJ og Vy fått bøter på tre millioner svenske kroner.

Ifølge Trafikverket er det ikke noe uvanlig med bøtene.

– Det er egentlig ikke noe rart med det. Togene er gamle og slitne fordi de har rullet for lenge, derfor holder Trafikverket på å kjøpe opp nye vogner, sier Dan Lundholm, saksbehandler hos Trafikverket.

Han legger til at Trafikverket ikke er misfornøyd med operatørene.

Ingen av bøtene går på hvor ryddig og ordentlig det er på toget. Trafikverket har ikke hatt slike kontroller på togene siden 2010.