Millionkjøp av eiendom for å gjøre plass for Frydenlundforbindelsen

Prosjektet rundt Frydenlundforbindelsen går ett skritt videre etter oppkjøp av Tunnelveien 11.