(iHarstad)

Kommunen stilte med bredt støtteapparat til de fremmøtte. Deriblant helsesykepleiere og kommunepsykologer.

Den savnede gutten på 15 år ble funnet omkommet i sjøen utenfor Kaarbøkvarteret i Harstad sentrum lørdag formiddag.

Deler minner og følelser

Kommunepsykolog Ida Grindahl en del av kommunens psykosososiale team som er på plass i Seljestadhallen. Hun forteller at det er viktig å være sammen med mennesker man føler seg trygg på når sorgen fersk.

– I kveld er formålet bare å ha en anledning for å møtes. Det vet vi er viktig under slike omstendigheter. Det er fint for folk å møtes for å dele minner eller følelser eller bare å være sammen og snakke om helt andre ting, sier hun

Hun forteller at teamet er der for å være tilgjengelig dersom noen trenger det nå. Men også videre om noen får reaksjoner i etterkant.

– Vi jobber proaktivt og skal ta kontakt slik at folk vet at vi finnes.

Viktig å snakke sammen

Grindahl sier at for de fleste er det veldig godt å ha noen å snakke med om sorgen sin.

– Det trenger ikke nødvendigvis å være en fagperson. Sosialt nettverk og sosial støtte er kjempeviktig. Bare å ha noen å være sammen med. For noen er det familie som er de beste og være med, for andre er det venner.

Hun sier at når det gjelder ungdom så trenger de ofte hverandre.

– Ungdommer er i en alder hvor den tilhørigheten, og det å kjenne at man har noen på egen alder er ekstra viktig. Men på generell basis er det viktigste å være med mennesker man er trygge på, sier kommunepsykologen.

Hun oppfordrer alle til å prøve å opprettholde daglige rutiner så mye man kan.

Et godt apparat

Hun sier videre har skolene i Harstad egne prosesser for å lage egne støtteapparat.

– Alle skolene har en helsesykepleier tilknyttet seg. Utover det har hver skole sine rutiner.

Dersom noen sliter oppfordrer hun de unge til å snakke med lærer, helsesykepleier eller ta kontakt med kommunepsykologene.

– Dersom noen får vedvarende vansker så vær åpen om det med noen av disse, eller med fastlegen din. Vi har et godt apparat i Harstad som tar vare på de som trenger det.

– Alle reagerer forskjellig

Anne Kristiansen er helsesykepleier i Harstad Kommune. Hun ønsker å understreke at alle har forskjellige reaksjonsmønster når det kommer til sorg.

– Vi tenker at reaksjoner i en sånn sammenheng er helt normalt. Dersom man reagerer skal man ikke henvises, men ungdom trenger voksenstøtte.

– Mange unge kan være redde for at de ikke reagerer nok, eller at de reagerer feil. Da er det viktig å hjelpe de til å skjønne at alle reagerer forskjellig. Det fins ikke noen fasit på hvordan å sørge. Alle har sine prosesser. Noen reagerer sterkt med en gang mens andre kan bruke tid på å reagere. Og alle reaksjoner er okei, sier hun

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med kommunepsykologene på telefon 77027730.

Ved akutt behov for hjelp kontakt legevakt på telefon 116 117 , eller ambulant akutt-team på telefon 77015927.

Les også

Tente lys og la ned roser for Gabriel på kaia