Gå til sidens hovedinnhold

Minneord Rolf Hellem

Minneord

Det var med vemod vi mottok meldingen om at Rolf Hellem er død, 97 år gammel.

Jernbanearbeideren fra Narvik ble en av Arbeiderpartiets samfunnsbyggere. Mellomriksveien til Sverige over Bjørnfjell, knyttes til Hellems utrettelig innsats. Nasjonalt vil han likevel best huskes som en av arkitektene i utformingen av norsk oljepolitikk. Den sørget for at rikdommene kom hele folket til gode.

Rolf Hellem var stortingsrepresentant i til sammen 18 år, de fleste i industrikomiteen. Tiden falt sammen med oppdagelsen av oljeressurser på norsk sokkel. Hellem fattet tidlig interesse for mulighetene som ble forespeilet. Da første drivverdige funn var et faktum, var han derfor blant de mest oppleste på temaet, og ble i 1971 saksordfører for den første oljemeldingen.

Til sin presentasjon fra Stortingets talerstol, hadde han skrevet ned det han omtalte som «De ti oljebud». Stikkordene var nasjonal styring og kontroll, aktiv stat, ringvirkninger for norsk industri og næringsliv, hensyn til natur og miljø. Disse føringene var ikke selvsagte i sin samtid, det handlet om aktive, politiske valg. Like fullt har de ligget til grunn fram til i dag.

Som leder for Arbeiderpartiet er det med en viss stolthet jeg ser tilbake på det som skjedde den gangen, hvor godt byggverket norsk oljepolitikk har stått seg, hvor viktig det har vært for Norge. Vi skylder Rolf Hellem stor takk. Han og de andre strategene forstod sin tid, og evnet å se framover. Tenkningen inspirerer nå, når vi igjen står overfor industrielle og teknologiske omveltninger: en aktiv stat er nødvendig for at vi skal lykkes, og for at det som skjer, skal komme hele folket til gode.

Nå går tankene til familien, i det vi lyser fred over Rolf Hellems gode minne.

Kommentarer til denne saken