Gå til sidens hovedinnhold

Mobilnett i Råndalen, beredskap og digital allemannsrett

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremover skrev 18. juli om at fastboende og hytteeierne i Råndalen ikke har mobildekning.

Det er over 70 fritidsboliger, samt fastboende som ikke engang har nødnett. Det er bekymringsfullt og burde vært på plass så snart som mulig. Og det er flere steder det ikke er tilfredstillende dekning.

Det er prisverdig at folket i Råndalen engasjerer seg og tar tak i dette. Men politikerne har og et ansvar for å sørge for at en så viktig sak blir fulgt opp.

Narvik Senterparti har ved flere anledninger stilt spørsmål i kommunestyret vedrørende bredbåndsutbygging i kommunen. Vi fikk til svar at der er flere steder som er planlagt utbygd, men ingen plan for videre utbygging.

Det er selvfølgelig avhengig av midler fra staten som fylkeskommunen har forvaltningsansvar for, som artikkelen viser til. I 2021 ble det innvilget 364.082.000 kroner i statlig støtte totalt i Norge.

Nordland har fått 10,2 prosent som tilsvarer 37.074.281 kroner i år. Regjeringen har bevilget mer i år enn tidligere, men det er ikke nok.

Det skal etter Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) være et lokalt bidrag på 25 prosent på fylkesnivå. Lokalt bidrag består av støtte fra fylke, kommune, private aktører og egeninnsats (dugnad).

Det skal gjøres en grundig kartleggingsprosess i forkant. Nkom kartlegger og kommunen søker. Narvik Senterparti vil fortsette å følge med på hva som blir gjort vedrørende dette i vår kommune. Hvor mye har Narvik kommune søkt om i støtte og på hvilket grunnlag.

Dette er en svært viktig satsing. Først og fremst beredskapsmessig, men også fordi samfunnet krever det, for at vi ikke skal få et A- og B-lag i befolkningen. Og dette er en viktig for at folk skal kunne bo og jobbe i alle deler av Narvik kommune. Det er viktig for næringslivet, for kommunal drift og for et velfungerende helsevesen.

Senterpartiet i Nordland og sentralt vil øke bevilgningene til bredbånd og god mobildekning. Alle innbyggerne i fylket vårt må ha høyhastighets bredbånd og god mobildekning. Dette mener Senterpartiet er et statlig ansvar. Dette er infrastruktur som må fungere for at samfunnshjulet skal gå rundt.

Kommentarer til denne saken