Torsdag ettermiddag arrangerer Fremover, i samarbeid med Narvik bibliotek, et møte med to norske spioner. Selve begrepet «spion» er så pass negativt ladet at de selv velger å omtale seg som «etterretningsoffiserer». Men arbeidsmetodene – og målet – er det samme; å skaffe seg mest og best mulig informasjon om en motstander, eller en potensiell motstander. Norge etterretningsoffiserer er de eneste som er gitt fullmakt av norske myndigheter til å bryte lover og regler.

HER KAN DU SE SENDINGEN DIREKTE:

I Narvik bibliotek vil brigader Frode Kristoffersen snakke om boken han og fagdirektør i Etterretningstjenesten Kjetil Hatlebrekke har skrevet. Frode Kristoffersen er i dag nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker og har tjenestegjort under flere perioder i Afghanistan. Hatlebrekke har vært operatør og instruktør i seksjon for spesiell innhenting; Etterretningstjenestens celle «E14». Hatlebrekke har også doktorgrad i etterretning.

Hatlebrekke er imidlertid forhindret fra å være til stede i Narvik torsdag. Derfor vil Bård Ludvig Thorheim, som er utdannet etterretningsoffiser, delta i «Møte med spioner» sammen med Frode Kristoffersen. Thorheim har bakgrunn fra Etterretningstjenestens «E14», og er i dag stortingsrepresentant.