Etter planen skulle Hålogalandsbrua stå klar i 2016. Nå melder NRK at den ikke vil stå ferdig før i 2017.

– Det er to årsaker. Den ene er at det tar tid å gjøre grundige analyser, og sjekke alle beregninger og tegninger og til slutt kvalitetskontrollere. Den andre grunnen er at det er begrensa antall fagfolk som er kapabel til å følge opp slike jobber, sier prosjektleder Einar Karlsen.

I Statens vegvesen mener de at de har gjort det de kunne for å få tak i rette folkene. Det er mest ingeniører det er behov for . Av omlag 25 stillinger mangler de fagfolk til nesten halvparten av dem.

– Vi har lyst ut stillingene og har kandidater som har søkt. Men vi må stille strenge krav til nøkkelpersoner når Hålogalandsbrua skal bygges, framholder prosjektleder Einar Karlsen.