Slik overskrift hadde Fremovers redaktør på fredag. Han påstår at det er hverken utslipp eller rømninger som står i veien for økt oppdrett og næringsutvikling i Ofotfjorden. Men derimot mytene som er næringens største utfordring

I sitt innlegg fokuserer han på de feile tallgrunnlagene som Norges Miljøforbund bruker i sin høringsutalelse til Ballangen Sjøfarms søknad om utvidelse. Jeg er enig med redaktøren i at å benytte feil tallmateriale ødelegger litt av debatten. Dessverre blir da det feile tallmaterialet gjenstand for debatt.
Redaktøren skriver, at det florerer med myter blant motstander av åpne anlegg, men min påstand er at disse mytene har oppstått på grunn av hvordan næringen selv har forvaltet virksomhet. Næringen kan med andre ord takke seg selv for den motstand som eksisterer blant befolkningen.

Næring setter pris på dialog med motstandere er riktig. I denne sammenheng kan det nevnes at MDG Narvik på et årsmøte inviterte Gratanglaks til å informere om sine oppdrettsanlegg. Jeg opplevde Gratanglaks som både dyktige og troverdige. Tilbake til de såkalte mytene som vi i MDG vil ikke vil basere våre standpunkter på. Derimot bruker vi faktabasert kunnskap som vi tilegner oss gjennom både dialog med næringen, ulike miljøorganisasjoner og andre aktører for å fatte ulike standpunkter angående oppdrettsnæring.
Under fjorårets kommunevalg var vi derfor klare på at vi ikke ønsket åpne anlegg i Ofotfjorden. Vi vet at det har forekommet ulykker med rømming av laks som igjen har store konsekvenser for villaksen.
Vi leser i Fremover at det ikke har vært rømninger i Ofotfjorden.
Samtidig viser en helt annen undersøkelser at det er rømt laks til Elvegårdselva med en konsekvens av at villaksene her har iblandet oppdrettslaksgener.
Videre påpeker Sjefredaktøren ganske riktig at næringen utvikler seg. Ingen tvil om det. Til tross for det var 2019 det verste rømmingsår siden 2011.

Å kritisere en sjefredaktør i en monopolbedrift som Fremover er vel kanskje ikke et smart trekk. Likevel vil jeg tillate meg å si at jeg og mange opplever at Fremover har et lite nyansert syn på oppdrett.
Sjefredaktøren i Fremover etterlyser riktige og oppdaterte fakta i debatten om oppdrettsnæringen.
Han har gjennomført et arrangementer der oppdrett har blitt framsnakket på Kroa.
Hva om Fremover satset skikkelig på faktakunnskaper? Hva med intervju av professor emeritus Peter Thomas Ørebech, Norsk jurist som har spesialisert seg på hav- og fiskerirett. Vedkommende er professor ved Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø. Bedre kompetanse enn hva denne professoren har finner man kanskje ikke, og jeg vil utfordre sjefsredaktøren på det.

Ordfører i Narvik er for øvrig blitt oppfordret til å invitere professoren til Narvik for å spre kunnskap til det nye kommunestyret. Det er ingen tvil om at det er behov for faktabasert kunnskap slik at vi på denne måten kan unngå myter slik sjefredaktøren påstår at vi har. Om ordfører inviterer professoren er et åpent spørsmål.