Mytene er Ofotfjordens verste fiende

Det er verken utslipp eller rømninger som står i veien for økt oppdrett og næringsutvikling i Ofotfjorden. Det er mytene som er næringens største utfordring.