Styrkingen går på de såkalte FOT-rutene. Dette er ruter hvor staten kjøper inn tjenesten for å sikre et godt tilbud.

Nå skal det utlyses nye kontrakter på disse rutene som kommer senere til våren. Prisene halveres fra 1. april 2024.

I tillegg skal det «legges bedre til rette» for mer tilgjengelighet fra Helgeland og nordover, og rutestrukturen skal endres i Finnmark og Nord-Troms, skriver NTB.

For befolkningen i distriktet er flynettet en vital del av livet. Et godt utviklet flynett er viktig for helsetjenester, utdanning og andre offentlige tjenester, effektive arbeidsreiser, privatreiser, muligheter for utvikling av reiselivsnæringen, og frakt av post og tidskritiske varer.

Stortingsrepresentant Mona Nilsen fra Narvik er fornøyd med at regjeringen nå får gjennomført dette forslaget.

– Nå har vi kjempet frem at prisen på de dyreste flybillettene skal halveres. Dette har vi jobbet med lenge i Nordland Arbeiderparti og vi er et lag som har fått til dette. Vi har sagt at det skal være enkelt og effektivt å reise i vår landsdel, nå leverer vi på det, sier Nilsen i en e-post til Fremover.

Det er ikke bare billettprisen som halveres. En rekke endringer for å forbedre tilbudet trer snart i kraft.

Saken fortsetter under bildet.

– Vi skal også øke kapasiteten på de rutene med størst etterspørsel uten at det skal gå utover kapasiteten til andre ruter. Jeg er glad for at vi får gjennomslag på dette etter mye arbeid, sier Nilsen.

Styrkingen av rutetilbudet inkluderer:

  • Maksimal billettpris halveres på alle FOT-ruter
  • Kravene til setekapasitet økes på utvalgte ruter
  • Rutene fra Helgeland mot Bodø tilpasses for å gi bedre tilgjengelighet til sykehuset i Tromsø
  • På rutene i Finnmark reduseres til direkteforbindelser, styrkede korrespondansekrav og tilpasning av setekapasitetskrav. Ruten Kirkenes–Tromsø tas inn i FOT-ordningen
  • På grunn av utfordringer med morgentåke stilles det krav til nattparkert fly ved Røros lufthavn til ruten Røros–Oslo.
  • Flyruten Stord–Oslo tas inn i FOT-ordningen med to rundturer, seks dager i uken
  • Kravet til minst 15 seter i helikopteret gjeninnføres på ruten Værøy–Bodø

På denne lista blir Narvik knust av Evenes

Totalforsvarsøvelse i Beisfjord: – I løpet av få timer fant vi flere ting vi kan og må bli bedre på

Tilbyr hjelp for å gjøre datahverdagen lettere