Sjøfugler som blir forstyrret i hekketida kan i verste fall forlate egg og unger. Derfor gjelder et ferdselsforbud i hekkeområder rundt om i landet fra og med 15. april. Det melder Miljødirektoratet. Flere millioner par fugler forsøker akkurat nå å bli foreldre i hav- og kystområdene våre. Også på fastlandet legger sjøfugler i disse dager egg på holmer, skjær og i fuglefjell. I hekketida trenger fuglene ro. Fra 15. april til 15. juli er det derfor forbudt å gå i land eller nærme seg en rekke sjøfuglområder, fra svenskegrensa i sørøst til grensa mot Russland i nord.

– Vi bør alle ta hensyn til hekkende sjøfugl uavhengig av om det er ferdselsforbud eller ikke, men i mange verneområder langs kysten er det altså forbudt å forstyrre fuglene. Vi vil i år kontrollere at ferdselsforbudet blir holdt i hele landet, mens vi tidligere har konsentrert innsatsen i områder med stor utfart, sier direktør i Statens naturoppsyn, Morten Kjørstad.

Mange viktige hekkeområder er vernet som naturreservater. Her gjelder det altså ferdselsforbud, som er merket med skilt, og noen steder med informasjonstavler om regler for ferdsel.

– Enten du ferdes til fots eller i båt, er det ditt ansvar å overholde regelverket. Ferdsel kan være forbudt også i en 50-meters sone i sjøen utenfor holmer og øyer, sier SNO-direktøren.

Her kan du se hvor i Ofoten det er verneområder. Huk av for «vern» i listen til venstre.