Tilskuddene skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Fra 2020 er tilskuddsordningen overført til kommunene. Dette er en del av regionreformen.

Søknadsfrist er 15. februar, skriver Narvik kommune på sine nettsider.

Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift.

Det kan gis tilskudd til

  • Faste installasjoner (inntil 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag)
  • Utstyr knyttet til beitebruk i utmark (inntil 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag)
  • Elektronisk overvåkingsutstyr (inntil 70 prosent av godkjent kostnadsoverslag)
  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter (inntil 70 prosent av godkjent kostnadsoversalg)