– I regionen har det tidligere vært gjort få arkeologiske undersøkelser. Ikke minst gjelder det for steinalder som er nærmest uutforsket. Vi føler oss dermed sikre på at prosjektet vil frembringe helt ny arkeologisk kunnskap, sier prosjektleder Inga Malene Bruun i ei pressemelding.

Stort prosjekt

Prosjektet hun leder, har fått navnet «Arkeologi langs Hålogalandsveien», og skal være det største arkeologiske prosjektet i Nord-Norge noen sinne, ifølge pressemeldinga.

Ifølge Statens vegvesen er Hålogalandsveien Nord-Norges største samferdselsprosjekt. Riksveinettet mellom Sortland, Harstad og Evenes skal utbedres. I første omgang skal 82 av de i alt 148 kilometrene med vei bygges, gjennom et offentlig-privat-samarbeid.

Les også:

32 kulturminner fra steinalder og senere

Langs den planlagte traseen skal det være registrert i alt 32 kulturminner som blir berørt av utbyggingen, ifølge pressemeldinga:

– Disse er automatisk fredet etter kulturminneloven, og vil bli undersøkt av Norges arktiske universitetsmuseum før veiarbeid kan settes i gang.

Feltarbeidet kommer til å pågå i perioden 2020-2022, i år i perioden juni–september.

– Kulturminnene omfatter boplasser og ulike kulturminnetyper i et vidt tidsspenn, fra eldre steinalder og fram mot nyere tid. Blant kulturminnene er et mulig gravfelt og et omfattende bosetnings- og produksjonsområde fra jernalderen. 12 av lokalitetene representerer samisk bosetning, avslutter pressemeldingen.

Les også: