Nå er Inga Malene og 30 andre i gang med svært feltarbeid

Gjennom prosjektet «Arkeologi langs Hålogalandsveien» skal rundt 30 personer undersøke kulturminner fra steinalderen og senere langs traseen til Hålogalandsveien. 32 kulturminner er registrert langs traseen. Noen av disse ser du merket av på kartet til venstre. Prosjektet er i regi av Norges arktiske universitetsmuseum, og ledes av Inga Malene Bruun.

Gjennom prosjektet «Arkeologi langs Hålogalandsveien» skal rundt 30 personer undersøke kulturminner fra steinalderen og senere langs traseen til Hålogalandsveien. 32 kulturminner er registrert langs traseen. Noen av disse ser du merket av på kartet til venstre. Prosjektet er i regi av Norges arktiske universitetsmuseum, og ledes av Inga Malene Bruun. Foto:

I sommer er rundt 30 personer i sving med arkeologisk feltarbeid langs traseen til Hålogalandsveien. Arbeidet skal være ferdig i 2022.

DEL

Hålogalandsveien:– I regionen har det tidligere vært gjort få arkeologiske undersøkelser. Ikke minst gjelder det for steinalder som er nærmest uutforsket. Vi føler oss dermed sikre på at prosjektet vil frembringe helt ny arkeologisk kunnskap, sier prosjektleder Inga Malene Bruun i ei pressemelding.

Stort prosjekt

Prosjektet hun leder, har fått navnet «Arkeologi langs Hålogalandsveien», og skal være det største arkeologiske prosjektet i Nord-Norge noen sinne, ifølge pressemeldinga.

Ifølge Statens vegvesen er Hålogalandsveien Nord-Norges største samferdselsprosjekt. Riksveinettet mellom Sortland, Harstad og Evenes skal utbedres. I første omgang skal 82 av de i alt 148 kilometrene med vei bygges, gjennom et offentlig-privat-samarbeid.

Les også:

32 kulturminner fra steinalder og senere

Langs den planlagte traseen skal det være registrert i alt 32 kulturminner som blir berørt av utbyggingen, ifølge pressemeldinga:

– Disse er automatisk fredet etter kulturminneloven, og vil bli undersøkt av Norges arktiske universitetsmuseum før veiarbeid kan settes i gang.

Feltarbeidet kommer til å pågå i perioden 2020-2022, i år i perioden juni–september.

– Kulturminnene omfatter boplasser og ulike kulturminnetyper i et vidt tidsspenn, fra eldre steinalder og fram mot nyere tid. Blant kulturminnene er et mulig gravfelt og et omfattende bosetnings- og produksjonsområde fra jernalderen. 12 av lokalitetene representerer samisk bosetning, avslutter pressemeldingen.

Kartet viser lokalitetene avmerket.

Kartet viser lokalitetene avmerket. Foto:

Les også:

Artikkeltags