Nå går klokken for å komme med innspill om Taraldsvikjordets fremtid

Taraldsvikjordet skal detaljreguleres, og innspill tas imot.