Onsdag skal togtrafikken over Ofotbanen gå som normalt igjen etter at det har vært utført arbeid på sporet mellom Narvik og Bjørnfjell.

Arbeidet som er gjort er en del av prosjektet til om lag 750 millioner kroner hvor Narvik stasjon skal forlenges i østlig retning slik at det skal være mulig å håndtere kryssing av lengre tog, kan prosjektsjef Simen Grenersen i Bane Nor opplyse.

– Det er et omfattende prosjekt som skal stå ferdig i løpet av 2025, sier Grenersen.

Trygg kryssing

Arbeidet som er gjort i denne omgangen er blant annet bygging av en ny undergang ved Fredskapellet hvor det også skal bli etablert ny gang- og sykkelvei. Dette vil gi en planfri og trygg kryssing under jernbanesporet for alle gående og syklister ved Fredskapellet.

Prosjektsjefen kan visere fortelle at jernbanespor er blitt fjernet for å kunne sprenge underliggende fjell med tanke på utvidelsen av sporlengden på Narvik stasjon. Når prosjektet er ferdig vil det gi betydning både for kapasiteten for selve stasjonen og bidra til økt kapasitet på Fagernesterminalen nå gods- og malmtog kan kjøres uavhengig av hverandre gjennom stasjonsområdet.

Forlengelsen av Narvik stasjon i retning østover vil også bety at det vil bli bygget en ny jernbanebru over Taraldsvikelva.

Ny snøoverbygg

Men togstansen denne uka har ikke bare vært i forbindelse med arbeidet med forlengelsen av Narvik stasjon.

– Det har også vært et koordinert arbeid med Ofotbanen opp til Bjørnfjell og langt ned på svensk side, forteller Grenersen.

Blant annet er det gjort utbedringer på toglinjene og ny snøoverbygg ved Katterat

Onsdag morgen skal togtrafikken gå som normalt etter at arbeidet har pågått kontinuerlig i 72 timer. Under arbeidet har Bane Nor kjørt buss for tog.