Kanskje er det ikke så uvanlig at en kommunedirektør deltar i et møte i ei kommunal viltnemnd? Mer uvanlig er det at kommunedirektøren argumenterer for at et av medlemmene som er valgt av kommunestyret ikke har møterett – og at representanten derfor må forlate.

Enda mer spesielt blir det når den samme kommunedirektøren er i opposisjon til vedkommende politiker i en annen sak som så vidt balanserer mellom et flertall og et mindretall i kommunestyret, og der kommunedirektøren er avhengig av det lille flertallet for å få tilbakebetalt nesten 70.000 kroner i advokatregninger.

Det handler om kommunedirektør Arild Bratsberg, varamann til viltnemnda Steen A. Linde, ordførerkandidat Roy Idar Sandbergs jakttur i høst – og en varslersak fra 2020.

I den mye omtalte varslersaken delte kommunestyret seg omtrent på midten. Senterpartiet, med ordfører Anita Karlsen i spissen, engasjerte seg tungt for Bratsberg etter at han pådro seg en korreks fra et knapt flertall i kommunestyret, nemlig Arbeiderpartiet, Tverrpolitisk liste og Fellespolitisk liste.

Dette etter at settekommune Narvik kommune hadde konkludert med at kommunalt ansatte i en avdeling var blitt utsatt for en behandling i strid med bestemmelser i Arbeidsmiljøloven.

Karlsens holdning til nedbemanningen som var opphavet til varslingen – et forslag om å nedbemanne et bofellesskap for unge flyktninger – var for øvrig at det var på tide at guttene lærte seg å bli selvstendige.

Kommunen kunne også puttet flere millioner i kassa om nedbemanningen var blitt vedtatt.

Sverre Nordmo (Ap) ledet an i kampen mot nedbemanning.

Som øverste administrative leder ble Bratsberg adressat da kommunestyret etter en særdeles lang og kronglete saksbehandling ordnet opp og ga sine ansatte både beklagelse og penger i oppreisning for det de hadde vært utsatt for. Det er en korreks han har kjempet mot med nebb og klør.

Ordføreren gjorde det hun kunne for at rapporten om varslersaken ikke skulle bli offentliggjort.

Etter at Bratsberg engasjerte advokat kom statsforvalteren i Troms og Finnmark nylig til at en av politikerne i kommunestyret, Aps Sverre Nordmo, var inhabil da saken ble behandlet – dette i motsetning til det kommunestyret selv hadde kommet til.

Punkter i et kommunestyrevedtak som omhandlet anklagene mot Bratsberg ble dermed opphevet av statsforvalteren, og det avstedkom et krav fra kommunen om å refundere utgiftene han har hatt til advokat, ei regning på 68.000 kroner.

Saka kommer formodentlig opp til ny behandling, og da kan Sp, med hjelp av en utro Ap-representant i opposisjon mot Sandberg sikre ham den utbetalingen. Den representanten finnes: Roger Markussen som er nestleder i viltnemnda og som er oppført som vitne mot Sandberg i elgsaka.

Da representanten Steen A. Linde ble hjemsendt fra viltnemnda, var det duket for enstemmighet om at nemnda skulle anke anmeldelsen som politiet hadde lagt vekk av Roy Idar Sandberg.

Men for Gratangen Sp kan det bety at saken mot ordførerkandidat Sandberg kan holdes i livet enda en god stund, kanskje helt frem til valget.

Uansett hva som er motivet for de involverte, så ser det ikke pent ut. Og aller minst for kommunedirektør Bratsberg.

Som ordfører Karlsen har uttalt:

– Det må ryddes opp.

Det gjorde hun riktignok først etter at hun først var blitt utfordret av Fremover.