SINTEF og Statens vegvesen skal teste ut teknologi for veiprising på norske veier. Nå leter de etter 200 bilførere i Trondheim til å være med i prosjektet, skriver SINTEF på sine hjemmesider (ekstern lenke).

– Fra tidligere forsøk ser vi at noen betaler mer, mens andre betaler mindre når bompenger erstattes med veiprising. Det blir dyrere å bruke veien i rushtrafikken, og slik bidra til kø og forurensning, enn å kjøre på tider av døgnet med lite trafikk. Det følger prinsippet om at forurenser betaler, sier seniorforsker Petter Arnesen i SINTEF.

Bomavgiftene fordeles heller ikke nødvendigvis rettferdig. Hvor du bor, ikke hvor mye du kjører, kan avgjøre hvor mye du må betale.

Bilene som deltar i pilotprosjeket i Trondheim vil få montert en enhet som registrerer hvor den kjører. En app som kobles tråløst til registreringsenheten, vil gi sjåføren prisinformasjon og fortelle hvor bilen har kjørt. Det vil være ulike takster for ulike kjøretøy på forskjellige tider av dagen.

– Vi trenger mer erfaring med både tekniske løsninger og sjåførenes opplevelser av teknologien, slik at myndighetene får et bedre grunnlag for å vurdere løsningen. Når resultater fra forsøket foreligger, vil det bli et politisk spørsmål om veiprising er aktuelt i Norge, sier Petter Arnesen.

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og gjennomføres av Statens vegvesen, SINTEF og Q-Free.