Tirsdag denne uken har stortinget vedtatt at Tolletaten også skal ha mulighet til å foreta rustesting av motorførere. Endringen i vegtrafikkloven skal nå innføres etter at det ble votert over i Stortinget tirsdag.

– Urovekkende mange bilister som kjører i rus

– Vi er svært glade for vedtaket. Vi har stått på for dette i lang tid og det viser at regjeringen tar Nullvisjonen på alvor. Alkohol er blant enkeltfaktorene som øker risikoen for trafikkulykker mest. At tollerne kan bidra til å hindre dette, er et stort steg fremover, sier generalsekretær i MA Rusfri trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, i en pressemelding fra organisasjonen.

I mars ble forslaget lagt frem i statsråd og så tatt videre til Stortinget.

– Det er i dag urovekkende mange bilister som kjører i rus på norske veier. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og for sine medtrafikanter. Vi ønsker å styrke kontrollen med ruskjøring, og vil gi Tolletaten mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård da.

Lovsaken er nå ferdigbehandlet i Stortinget. Dermed etableres det ny hjemmel i paragraf 22 c i vegtrafikkloven.

Tolletaten kan bare utføre rustesting i forbindelse med ordinære kontrollvirksomhet. Det betyr at de ikke kan gjennomføre egne kontroller rettet mot ruskjøring. Dette forblir politiets jobb.

Forebyggende effekt

– For det første kan det ha en forebyggende effekt å vite at tolletaten har mulighet til å ta rustester. Vi vet at oppdagelsesfare er et sterkt virkemiddel. For det andre vil det selvfølgelig også stanse flere farlige trafikanter på vei inn i Norge. Det er veldig positivt, fortsetter Kristoffersen.

I Sverige har Tollvesenet hatt denne muligheten siden 2008 og tall viser at de stopper rundt 300 førere i måneden.

– Dette er et viktig tiltak for å stanse mulige promillekjørere, uten at man må avvente til politi ankommer stedet. Det har lenge tydet på at det vil komme en lovendring som tillater dette, men vi har ikke kunnet juble før nå. Dette er en stor og viktig dag for trafikksikkerheten, avslutter Kristoffersen.

På Stortingets hjemmeside står det følgende om vedtaket:

«Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i vegtrafikkloven (Tolletatens testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket). Forslaget ble vedtatt i tråd med forslaget i proposisjonen. Endringen innebærer at det etableres hjemmel i ny paragraf 22 c i vegtrafikkloven for at Tolletaten kan utføre testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket. Slik testing kan kun gjennomføres i forbindelse med Tolletatens kontrollvirksomhet etter varetilførselsloven for øvrig. Tolletaten skal ikke gjennomføre egne ruskontroller. I tillegg ble det vedtatt en endring i vegtrafikkloven paragraf 17 som innebærer at avregistrerte kjøretøy med kjennemerke påmontert, også faller inn under forbudet i bestemmelsen om hensetting av uregistrerte kjøretøy.»