Forsvarsbygg er svært fornøyde med tilbakemeldingen fra private boligeiere i Evenes og Tjeldsund kommuner. De har fått god respons fra dem som ønsker å leie ut boliger i forbindelse med oppbyggingen av nye Evenes flystasjon. Det er i etterkant av befaringer inngått kontrakter med flere boligeiere.

– Vi er godt fornøyd med standarden og kvaliteten på både boligene og leilighetene i kommunene. For oss har det også vært viktig å ikke drive markedsprisen opp, og vi har inngått fornuftige leiepriser i forhold til standarden, sier Wenche Georgsen, regionsjef i Forsvarsbygg i en pressemelding.

Essensielt

Totalt er det skrevet kontrakt på leie av til sammen 21 boliger nært flystasjonen, 13 i Evenes og åtte i Tjeldsund. Tidligere er det inngått avtale om å leie åtte boliger fra Evenes kommune.

Fortsatt trenger Forsvaret flere boliger nært flystasjonen. Både for korttids- og langtidsleie. Luftvingsjef Eirik Guldvog kaller det helt essensielt for oppbyggingen av 133 luftving å få på plass gode bo- og forlegningsløsninger på Evenes.

Les også:

– Skal vi greie å rekruttere personell til det som skal bli Luftforsvarets nest største base, så er attraktive boliger kanskje det første personellet etterspør. At vi da får på plass gode og fleksible løsninger til beste for personellet i ulike livssituasjoner er meget positivt, sier Guldvog.

Glad ordfører

Nå er det lagt ut en ny konkurranse på langtidsleie, med frist til 23. november på å komme med tilbud.

I pressemeldingen roser ordfører i Evenes, Terje Bartholsen, Forsvarsbygg for å ha lagt ned et solid arbeid for å skaffe boliger til sine ansatte. Han er glad for å se de første forsvarsansatte på plass i lokalmiljøet i vertskommunen for flystasjonen.

Les også: