Vi har hatt åtte år med en regjering som har prioritert de som har mest fra før. En Arbeiderpartiledet regjering vil satse på fellesskapet, og ikke på privatisering og skattekutt til de rikeste. I Dagbladet den 1. juli var det en artikkel som viste at mange av Norges rikeste har økt formuen sin betraktelig under Erna Solberg sin regjering. Det er bevisst poltikk der de rikeste har fått store skattelettelser og blitt prioritert gang på gang, mens regningen har blitt sendt til de unge, arbeidsfolk og pensjonister. Dette vil Arbeiderpartiet ha slutt på. I Arbeiderpartiets 100-dagersplan, vår plan på hva vi skal gjøre i løpet av de 100 første dagene med ny regjering, foreslår vi en rekke konkrete tiltak som skal gi folk mer penger igjen i lommeboka.

Arbeiderpartiet vil doble fagforeningsfradraget til 7 700 kroner. Fagorganiserte arbeidstakere er svært viktig for samfunnsutviklingen. Balanserte og gode forhandlinger mellom arbeidstakere og arbeidsgivere sikrer en fornuftig fordeling av goder og byrder mellom partene, og bidrar klart nok til at vi i Norge har et godt fungerende arbeidsliv – noe som er essensielt for verdiskapningen. Dette er til beste for alle i velferdsstaten, også for dem som velger å ikke organisere seg. Et organisert arbeidsliv er et gode og skaper verdier for fellesskapet. Ikke minst nå under koronapandemien har vi sett mange gode eksempler på at trepartssamarbeidet har fungert godt. Arbeiderpartiet vil øke pendlerfradraget ved å sette ned egenandelen til 15 000 kroner. Egenandelen har under dagens regjering økt dramatisk og ligger i dag på over 23 000 kroner. En økning av pendlerfradraget vil gjøre at folk som er avhengig av å pendle vil kunne skrive mer av på skatten og derav sitte igjen med mer. Vi skal ha bosetting og verdiskaping i hele landet.

Under dagens regjering har barnehageprisene økt hvert år siden 2013. En barnehageplass fra 1. januar 2020 er 8.855 kroner dyrere i året enn den var da Erna Solberg tok over. Dette er en helt feil utvikling og derfor skal vi redusere barnehageprisen med 2800 kroner i året, noe som vil gi småbarnsfamilier betydelige kutt i sine utgifter. Ordninger med gratis kjernetid innen SFO har gitt gode resultater, derfor ønsker vi også å innføre 5 timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger. SFO er viktig for å økt inkludering, læringsmiljø og språkforståelse for barna.

Arbeiderpartiet vil halvere fergeprisene på både riksveiferger og fylkesveiferger. Kystopprøret viste oss at folket langs kysten vår hadde fått nok. Arbeiderpartiet satte dagsorden og gikk i bresjen for å halvere prisene. Derfor skal vi i løpet av de første hundre dagene komme med konkrete tiltak for å redusere fergeprisene på riksvegferger og fylkesvegferger. Og i løpet av perioden skal prisene være halverte. Vi skal ha både bosetting og næringsvirksomhet langs kysten vår.

Vi skal også kutte i prisene på gebyrer som i dag er alt for høye. Blant annet gebyrene for å ta teoriprøven, foto til førerkortet eller omregistrering av eiendom.

Etter åtte år med en regjering som prioriterer de som har mest er det nå på høy tid med en ny kurs.

Nå må det være vanlige folk sin tur!