Gå til sidens hovedinnhold

Nå må vi hindre at vondt blir til verre

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi tror ikke den jevne politiker kan begripe hvor krevende dette er for de i næringslivet som bærer den tyngste børen nå.

Akkurat nå kan mange av oss sove godt om natten, vel vitende om at jobben er trygg og at lønna kommer som vanlig. Andre lever i uvisshet om begge deler. De som eier en bedrift må se kundene utebli, mens regningene hoper seg opp. De som jobber i bedriftene og er permittert, bekymrer seg for om jobben fortsatt er der når verden blir normal igjen.

TV-kjendis og restauranteier Arne Hjeltnes skrev i forrige uke at det er langt fra beslutningstakere i trygge jobber til de som blir hardest rammet av nedstenging og strenge smitteverntiltak. Det er en bekymring vi tror mange deler.

For det er ingen tvil om at pandemien rammer forferdelig skjevt. Næringslivet har blitt hardt rammet. Både de som driver bedrift og de som jobber i bedriftene.

I Nordland har mange innenfor reise- og opplevelsesnæring og restaurantbransjen det tøft nå. Nedstenging og turister og kunder som uteblir gjør at mange nå frykter for sin egen arbeidsplass. Veldig ofte har folk satset hus og hjem for å skape disse tilbudene til oss alle. Det gjør ett stort inntrykk å møte og lese om folk som nå frykter økonomisk ruin.

Vi tror de som er med på å ta avgjørelsene om smitteverntiltak på vegne av samfunnet forstår at mange har det svært tøft. Men forstår vi politikere hvordan det føles for de som bærer den tyngste økonomiske børen nå?

Sannsynligvis ikke.

Det behøver ikke bety det samme som at tiltakene er feil. Uansett hvor unødvendige og urimelige de kan oppleves for noen nå. Særlig i områder med lite smitte.

De nasjonale smitteverntiltakene fra regjeringen tar utgangspunkt i tunge faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Før påske var man urolig over smitteutviklingen i landet som helhet. Derfor anbefalte de strenge nasjonale tiltak. De rådene må regjeringen lytte til, selv om det er upopulært og smerter.

Konsekvensen av å ikke slå ned smitten er at langt flere vil bli innlagt på sykehus og langt flere dø og gi enda større problemer for næringslivet. Så enkelt og så brutalt, men vi har sett hvor raskt og hvor stygt det kan gå i andre land som har mistet kontrollen.

For bedrifter som fra før ligger med brukket rygg, vil strenge tiltak i en kommune med lav smitte, oppleves både urimelig og unødvendig. De strenge nasjonale tiltakene, tross store lokale forskjeller i smittetrykk, kom fordi situasjonen endrer seg så raskt. Fremveksten av muterte og mer smittsomme virus gjør at kommuner med null smitte i dag, kan ha hundrevis i karantene i morgen.

Alternativet til strenge tiltak nå er trolig at vondt blir til verre, særlig for næringslivet.

Så mener både vi og hele Høyre at myndighetene har et stort ansvar for å stille opp for næringslivet når strenge tiltak blir innført. Det er i absolutt alles interesse at levedyktige bedrifter overlever krisen. Omfattende milliard-ordninger og støttetiltak for bedriftene har derfor blitt utarbeidet i tett dialog med næringslivets organisasjoner NHO og Virke.

Regjeringen øker den kommunale ordningen for å kompensere bedrifter som er rammet med 500 millioner kroner. Det kommer på toppen av de 750 millionene som fra før er satt av til ordningen. Kommunene kjenner sitt lokale næringsliv godt, og kan bidra til å få pengene raskt ut til bedriftene som trenger det mest. De første 750 millionene kommer til å bli utbetalt like over påske.

675 millioner vil bli fordelt etter hvor mange årsverk kommunene har i overnattings- og serveringsbransjen. En egen pott på 75 millioner vil bli reservert kommuner som til vanlig har stor påsketurisme, der reiselivet rammes usedvanlig hardt for andre år på rad.

I Nordland og i mange våre kommuner utgjør disse bransjene ryggraden i det lokale næringslivet, og for Høyre er det viktig at disse jobbene ikke forsvinner. Derfor har vi laget denne egne ordningen ment for bedrifter som ikke får dekket tapene sine gjennom den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet.

Vi tror likevel vi skal erkjenne at det er svært krevende å treffe 100 prosent med tiltakene for alle bransjer og alle bedrifter til enhver tid. Men vi vil jobbe for at den blir mer treffsikker for Nordland, våre bedrifter og arbeidsplasser. Og vi er overbevist om at Erna Solberg og regjeringen følger situasjonen svært nøye, og vil vurdere nye og justerte støttetiltak fortløpende.

Det er viktig. For Høyre har alltid vært og skal alltid være partiet som heier på de som satser. De som skaper jobber. Fordi ingenting er viktigere enn at alle har en jobb å gå til.

Også når verden blir normal igjen.

Kommentarer til denne saken