De siste ukene har vi hatt en rekke lokale og viktige saker for oss som bor her: etablering eller ikke av butikk på Taraldsvikjordet, skolestruktur, en anstrengt kommuneøkonomi og overtallighet i deler av kommunen. Alle disse sakene har utløst et stort engasjement. Fellesnevneren her er en grunnleggende forståelse av at Narvik har utfordringer som må løses gjennom disse enkeltsakene. De handler alle om befolkningsutvikling. Det blir lett i sånne saker å grave seg ned i elendighetsbeskrivelser, med den uheldige konsekvensen at vi ikke alltid ser like godt det gode som skjer rundt oss. For eksempel at vi faktisk har aktører med økonomiske muskler som får ting til å skje i hele regionen. At vi har store landsdekkende konsern og nordnorske giganter som ledes og drives fra Narvik. Vi får til mer i Narvik enn vi gir oss selv ære for.

Denne uken sa et nær enstemmig kommunestyre ja til fusjonsplanene mellom Hålogaland kraft og Nordkraft. Hovedkontoret og daglig leders hovedarbeidssted blir i Narvik. Nordkraft-direktør Eirik Frantzen understreket i kommunestyremøtet at de ulike underselskapene i Nordkraft er like viktige på hver sine måter og at det ikke er snakk om et hovedkontor alle i selskapet må pendle til. Likevel betyr hovedkontoret i Narvik noe. Både faktisk og følelsesmessig. Nordkraft vil bidra positivt til flere arbeidsplasser i hele regionen, næringsutvikling og det grønne skiftet. Selskapet får også en tyngde som gjør dem i stand til å satse stort på regionen. Økonomisk er målet å både styrke eierne, men også bidra i det Frantzen kaller «den store dugnaden»: gaver, støtte og større sponsoravtaler. Samfunnsansvaret.

Les også:

Fusjonen føyer seg bare inn i rekken av satsinger som har gjort Narvik til et mer sentralt og tyngre knutepunkt i Nord-Norge de siste årene. Det er mange å ta av, og vanskelig å trekke fram noen få uten at det blir urettferdig. Som eksempel vil jeg likevel nevne den nye storbanken 68 grader nord, som også ledes fra Narvik. Med en forvaltningskapital på 9,37 milliarder kroner er den nye banken den 30. største av i alt 120 banker i Norge. Banksjef Tor-André Grenersen sa i februar, da fusjonen var et faktum, at fusjonen gir banken muskler til å være med på å utvikle regionen. «Med en sammenslåing som den som nå foreslås, vil vi få en helt annen mulighet til å bistå næringslivet enn det vi har i dag.»

Litt lenger ned i Gate 1 finner vi Polar kraft, som nå er blitt en synlig del av byen etter at de flyttet kontorene sine til de gamle Gyda-lokalene i august. Selskapet er i høyeste grad også blitt en synlig aktør i en større del av Nordland og Troms. Etter sammenslåingen med Salten kraftsamband havnet selskapet i fjor på Dagens næringslivs gaselleliste for raskt voksende bedrifter. Fokuset er lokalt og regionalt, og de lokale historiene og heltene er en viktig del av strategien for kraftselskapet, som nylig også delte ut en ny idrettskraft-pott på 30.000 kroner til Ballangen jeger- og fiskeforening.

Og i Det fjerde hjørnet finner vi en annen sparebank med finansielle muskler til å støtte lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner. Gjennom sin satsing regionalt nyter en hel storregion godt av de dryppene med støtte som med jevne mellomrom kommer fra banken. Sparebanken Narvik har forsterket sin tilstedeværelse i en større del av regionen, helt konkret i Midt-Troms og på Senja gjennom opprettelse av henholdsvis kontor og rådgivningstjenester her.

Les også:

I januar ble det kjent at Nord-Norges største IT-selskap, Funn i Narvik, var blitt kjøpt opp. Tidligere daglig leder i Funn, Lars Ivar Simonsen, har rykket opp som konsernsjef i det nye morselskapet Mimir. Ambisjonen er at Funn skal fortsette veksten, blant annet som en viktig leverandør til havbruksnæringen. Funn blir en nasjonal IT-aktør. Hovedkontoret for Funn skal fortsatt bli i Narvik.

En annen tung aktør i Narvik, som gjennom en nyansettelse styrker sin tilstedeværelse i byen også på konsernnivå, er Thon-gruppen. Eieren av både Amfi og Storsenteret. I sommer ble det kjent at Helge Edvardsen går av som senterleder ved Narvik Amfi for å bli ny eiendomssjef i Thon-gruppen. Sammen med Trond Aase, som har tilsvarende stilling, ledes Midt- og Nord-Norge fra Narvik. Da Edvardsen fikk jobben sa han til Fremover: «Jeg kommer til å være bevisst min nye rolle, men vil som eiendomssjef fortsette å jobbe for lokal verdiskapning og handel også i Narvik.»

Felles for de nevnte selskapene og lederne – som alle har sitt utgangspunkt i Narvik – er at de ønsker å bruke sine regionale og nasjonale posisjoner til å skape noe lokalt. Til å bidra til arbeidsplasser, næringsliv, verdier og handel som styrker hele narvikregionen. Og da har jeg nevnt bare noen få med dette ønsket og disse mulighetene for regionen. På toppen av dette kommer de utenfor regionen som vil oss vel. De finnes det flere av. Det er pilotprosjektet Statens hus ett eksempel på. Narvik satses på. Det er lov å håpe på vekst i tiden som kommer, med den medvinden vi tross alt har nå.

God helg!