Brygga var ifølge kommunen rett og slett blitt en sikkerhetsrisiko.

– Brygga er populær men vær og vind har herjet med konstruksjonen, så den ikke lenger er hensiktsmessig å reparere. Vi var nødt til å fjerne den på grunn av tilstanden og sikkerhetstilstand. Det må man gjøre til slutt når det ikke har vært rom for å vedlikeholde. Derfor har den vært avsperret en stund, skriver Trond Solberg, enhetsleder veg og park i Narvik kommune.

Brygga skal være helt revet i løpet av dagen.

– Det vi har gjort midlertidig, er at det vil være en trapp med gelender ned i sjøen. Også har vi rensket fjæra for stein og sånt. Så det vil være mulig å komme seg ut der, sier Solberg.

Nå er Narvik kommune i det Solberg kaller "oppdagelsesfasen". Han og hans kollegaer leter etter alternative løsninger til badebrygge i fremtiden.

– Narvik kommune ser på nye løsninger som er mer i tråd med dagens standard for slike anlegg, men det er ikke sannsynlig at ny badebrygge kommer på plass denne sesongen. Vi er helt i startfasen og vurderer hva vi skal gjøre. Det ene er å bygge noe tilsvarende. Det andre er å se om det finnes andre løsninger som ligner. Målsettingen er at vi skal etablere noe nytt med noe tilsvarende adkomst til sjøen i en eller annen form, sier Solberg.