Broom: Aldri før har norske frontruter fått så mange steinsprutskader.

Det viser ny skadestatistikk. Antall steinsprut og glasskader på norske biler har mer enn doblet seg på snaut 25 år.

I 1997 ble det meldt inn litt over 117.000 skader til forsikringsselskapene i Norge, mens norsk forsikringbransje i fjor erstattet 261.000 skader til en samlet skadekostnad på drøyt 1,6 milliarder kroner. Det viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

– Påsketrafikken er definitivt en av steinspruttoppene. Da er det mange ute på veiene samtidig, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Her skjer det oftest

Han peker på flere grunner til de rekordmange glasskadene.

– Det er flere biler på veiene. Den norske bilparken har økt, og det fører naturlig nok til at antallet skader også øker. Samtidig bidrar tettere trafikk til at risikoen blir større.

– Veistandarden har også økt mye de siste tiårene. Norge har fått flere veier med parallelle kjørefelt. Det er ofte på slike veier – og ved akselerasjonsfelt, der folk kjører inn på motorveiene – at steinsprut oppstår. Påkjøring til ny vei og forbikjøring er blant de vanligste årsakene til steinsprut, sier Clementz.

Slik reparerer du best steinsprut i lakken

Frontrutene har blitt tynnere

Det er også flere andre faktorer som spiller inn her:

– Det er mer strøing og bruk av piggfrie dekk. Statens vegvesen og andre som holder veiene kjørbare om vinteren bruker mer grus og sand enn tidligere, og flere gater og veier blir strødd jevnlig. Dessuten har piggfrie vinterdekk er blitt vanlig mange steder, det fordrer et annet vintervedlikehold. Samtidig er piggfrie vinterdekk laget av myke gummiblandinger hvor grus og småstein lettere setter seg fast i mønsterets lameller og slynges videre mot bilen bak, sier han.

Kommunikasjonssjefen i If peker på at frontrutene blir tynnere og tynnere, og det øker sannsynligheten for at de lettere får skader. En frontrute er rundt 10 prosent tynnere i dag enn for noen år siden.

Har bilen gått mer enn 100.000 kilometer? Da bør du passe på

Viktig å holde avstand

– For noen tiår siden hadde alle biler skvettlapper som fanget opp mye av grusen som ble slynget bakover. Moderne biler har ikke lenger disse skvettlappene, og det bidrar til mer steinsprut på veiene, sier han.

– Det er vanskelig å verge seg mot steinsprut i trafikken, men det beste rådet er: Hold god avstand til bilen foran. Da reduserer du risikoen for å få en steinsprutskade i frontruta til en viss grad, sier Sigmund Clementz i If.

Tenk deg om før du kjører bilen inn her