Det sier Narvik-rådmann Lars Skjønnås til Fremover. Han avfeier enhver tvil om at Aker faktisk mener alvor med sin satsing i Narvik.

– Vi snakker om Norges største industrikonsern som i to omganger nå, i meldinger til børsen, har pekt på Narvik som sitt hovedsatsingsområde i det grønne skiftet. I meldingen som kom nå i dag, fredag, sier de rett ut at Narvik-satsingen vil være en prototyp på fremtidens Aker. Det er også helt i tråd med det selskapet selv har kommunisert direkte til oss, sier Skjønnås.

Satsingen bare vokste og vokste

Skjønnås har sittet i kontinuerlig dialog med Aker siden slutten av juni. Han forteller om en satsing som bare har vokst og vokst ut over sommeren og høsten.

– Vi har hatt svært konstruktive samtaler og forhandlinger med profesjonelle og engasjerte folk i Aker. Og vi har fått foreslå stadig nye muligheter her i kommunen som Aker har sett på med interesse. Noe av det som vi har foreslått har blitt til de satsingene som har blitt kjent de siste ukene.

Det rådmannen forteller blir bekreftet av det hovedeier Kjell Inge Røkke og konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen, sier i fredagens aksjonærbrev:

«Vi ble invitert til å samarbeide om utvikling av industriell aktivitet ved å foredle og konvertere konkurransedyktig og ren vannkraft til grønne arbeidsplasser og bærekraftige eksportindustrier. Kombinasjonen av Akers langsiktige industrielle satsing, tilgang på ressurser, omstillingsevne og handlekraft, gjør det mulig», skriver de to om Narvik i aksjonærbrevet.

– Vi er ikke ferdig snakket med Aker om muligheter i Narvik. Vi har håp om finne mer i randsonen rundt det som hittil er avtalt, sier Lars Skjønnås.

Flere unge innbyggere

Han mener at det nå er grunn til å forvente at folketallet i kommunen vil øke.

– Det er på tide. Det som i dag er Narvik kommune har faktisk hatt kontinuerlig befolkningsnedgang siden 1963. Om et par-tre år bør vi kunne se at kurven snur.

– Ordføreren snakker om mer enn tusen nye jobber?

Det er umulig å tallfeste. Teknologi endrer seg hele tiden, og teknologiske løsninger vil være en hovedpremiss i alle de satsingene som Aker kommer til å gjøre i Narvik. Aker selv ønsker ikke å tallfeste. Og jeg forstår det godt. Men at det kommer mange nye arbeidsplasser; dét vil det ikke være tvil om.

– Men folk vil gjerne ha tall å forholde seg til. Hva er det laveste sannsynlige antallet. Noe må du da kunne si?

– Det blir flere hundre arbeidsplasser. Det er det vi må planlegge ut fra. Det skal tross alt investeres for over 50 milliarder kroner. I tillegg utløser dette store investeringer i annen infrastruktur, og trolig også andre beslektede næringsinvesteringer.

– Til sammenligning representerer byggingen av Hålogalandsbrua 3-4 milliarder kroner, og LKABs siste store satsing, SILA, var vel på rundt 4 milliarder kroner.

– Det som skal skje nå vil være ti-gangen av dette. Og mens SILA skulle bidra til effektivisering, og Hålogalandsbrua er infrastruktur, så er samtlige Aker-investeringer knyttet til å skape nye arbeidsplasser.

– Nå kan vi omsider ha håp om å få flere unge innbyggere, sier Skjønnås.

– Ofret sommerferie og nattesøvn

Han trekker frem at det er mange som har æren for det som nå er i ferd med å skje.

– Vi har hatt en egen industrigruppe som har jobbet tett med dette, og det er flere som har stått på og ofret sommerferie, nattesøvn og annen fritid for å få dette til å skje.

– Både assisterende rådmann Lars Norman Andersen, Futurum og næringssjef Lars Sigurd Eide, Narvik Havn og havnedirektør Børge Klingan, og Narvikgården og administrerende direktør Bjørnar Evenrud fortjener til de grader å bli nevnt. Og advokat Hugo Storø.

– Mange ansatte i Nordkraft har også jobbet mye med denne saken over lang tid.

– Det må også nevnes at forutgående kontakt både fra tidligere Ballangen kommune og Futurum har bidratt til å vekke Akers interesse for Narvik.

– Og så har ordfører Rune Edvardsen vært informert fra dag én. Han har gitt full støtte til arbeidet og lagt til rette slik at vi har kunnet konsentrere oss så mye som mulig om dette. Ordføreren har også bidratt i samtalene med Aker, og vært vertskap gjennom hele prosessen, forteller Skjønnås.

Planlegge for vekst

De neste ukene kommer rådmannen til å samle rundt 30 av de mest sentrale ansatte i kommunen og i de kommunale selskapene og foretakene for å stake ut veien videre. Å planlegge for vekst.

– Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan slike store investeringer og nye arbeidsplasser vil påvirke oss og utfordre oss. Nå skal vi gå grundig gjennom alle de utfordringene som vi klarer å kartlegge, og vi lage en plan for hvordan vi skal løse den nye situasjonen. Det blir gøy.

– Så deretter vil vi invitere private interessenter og bedrifter til samarbeid for å få løst oppgaver som ikke nødvendigvis direkte er kommunale, som boliger, både for utleie og kjøp, og mulige leverandører i randsonen rundt Industrisatsingen. For å nevne noe.