Fra 1. januar 2020 var Evenes offisielt base for nye 133 luftving, som tidligere har hatt base på Andøya flystasjon. Torsdag 16. januar 2020 var det offisielle sjefsskiftet for luftvingen, og oberst Eirik Guldvog trådde inn i den nye sjefsstillingen. Han tar over for tidligere sjef oberst Ingvild Jensrud på Andøya, som nå vil fortsette i rollen som sjef for stasjonsgruppe Andøya.

Det skriver Forsvaret på sine nettsider, etter at Guldvog torsdag.

Oppdraget ble overlevert Guldvog av sjefen for Luftforsvaret generalmajor Tonje Skinnarland.

Les også:

– Den strategiske betydningen av å drive maritim overvåking og ubåtjakt i nord har blitt enda mer tydelig de siste årene. Dagens P-3 og fremtidens P-8 er helt essensielle i dette viktige oppdraget, sa Skinnarland under den høytidelige seremonien på Andøya.

– Evenes skal steg for steg bygges opp til å bli vår kampbase i nord. Basen skal understøtte, å produsere og levere QRA med F-35 og operasjoner med P-8, og den skal beskyttes med robust baseforsvar og luftvern, sa Skinnarland, som også uttrykte at hun var mektig stolt og imponert over viljen og evnen som de ansatte ved Andøya flystasjon har vist disen flystasjonen ble vedtatt nedlagt.

Les også:

Ifølge forsvaret.no startet Eirik Guldvog sin karriere som luftvernartillerist i 1991. Han har stabserfaring fra Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Han har også vært militærassistent for generalinspektøren i Luftforsvaret, og har deltatt i internasjonale operasjoner for NATO og FN.

Etter som den militære flyplassen på Jan Mayen tidligere lå under Andøya flystasjon, blir den vel 1.500 meter lange grusbelagte rullebanen nå luftvingsjefen på Evenes sitt ansvar.