Hver enkelt fisk i Cermaqs Ifarm i Martnesvika i Steigen skal identifiseres ved å bruke kunstig intelligens og maskinlæring. Oppdrettsselskapet melder i ei pressemelding at kamerasensorer som skal gjenkjenne fiskene er på plass i Ifarm. Målet er ifølge selskapet selv bedre fiskehelse og velferd. Totalt 11 kameraer skal skanne hver fisk. Små detaljer som for eksempel lakselus og prikkemønster på laksen skal fanges opp, selv om laksen er i konstant bevegelse.

Prosjektet Ifarm er et samarbeid mellom Cermaq, Biosort og Scaleaq. I 2019 ble det klart at Cermaq investerer 580 millioner kroner i Ifarm.

Mesteparten av komponentene i anlegget ligger under havoverflaten.

– Laksen fôres under et not-tak dypt nede i merden. Når den svømmer til overflaten for å snappe luft og fylle svømmeblæra, må den svømme gjennom et smalt parti, opplyser Cermaq.

Og det er ved dette smale partiet at sensoren er plassert.

– Med kamerasensoren på plass skal vi begynne å teste hvordan kamera og lys fungerer på seks meters dyp. Det er snakk om ekstremt avansert teknologi som nå er plassert nede i merden, og som skal samspille med fisken, sier Cermaqs prosjektleder for Ifarm, Karl Fredrik Ottem.