I desember 2020 behandler fylkestinget i Nordland sak om hvilke studietilbud som skal tilbys for de videregående skolene de neste fire årene. Det opplyser Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Fram mot møtet i desember vil fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (AP) gjennomføre flere innspills- og dialogmøter med regionråd og arbeids- næringslivet i Nordland.

– Dette for å sikre et best mulig grunnlag for saken som skal legges fram for fylkestinget, sier fylkesrådet i pressemeldingen.

Fylkeskommunen har i tillegg opprettet en egen portal på sine nettsider for de søm ønsker å komme med innspill.

Håper er, ifølge Nordland fylkeskommune, å få et utdanningstilbud som passer best mulig med næringslivets og samfunnslivets behov, at utdanningstilbudet skal være forutsigbart – samt at utdanningen må tilpasses det faktum at det blir færre ungdommer i fylket.

– Sterke fagmiljøer og relevante utdanningstilbud er fundamentet og bærebjelken i nordlandssamfunnet, og en stor andel av de som utdannes i Nordland blir også i Nordland. Derfor er det svært viktig at vi treffer godt med den strukturen vi nå skal lage, sier Hild-Marit Olsen i pressemeldingen.

Les også: