Nabolag gikk sammen og ordnet opp etter at plassen ble ramponert: – Helt fantastisk

For knapt en uke siden ble området på Grindsletta utsatt for hærverk og forsøpling. Nå er den som ny.