Høsten starter i år med en litt bitter smak, siden vi ved semesterstart starter med over 10.000 studenter i boligkø. Regjeringen skrev i Sundvolden-plattformen for 8 år siden at det skulle bygges flere studentboliger, men fremdeles er vi ikke i mål. Flere studenter ser seg nå nødt til å sjekke inn på hotell for å kunne ha tak over hodet i ventetiden, eller som et alternativ til hybel. Dette har åpnet et helt nytt marked for hotellkjedene som kjører tilbudet ut 2021.

Tilbudet fra hotellene er flott, og det viser en vilje til å løse utfordringene rundt boligmangelen. Men dessverre har tilbudet fra hotellkjedene også sine utfordringer. Som student kan du bestille hotellrom i minimum 30 netter om gangen, og opptil totalt 120 netter samlet. Hver 30 dagers-bestilling er en egen bestilling, som må forhåndsbetales. Det kan heller ikke avbestilles, og vil ikke bli refundert. Det finnes allerede mange eksempler på studenter som nå starter på nytt semester med mindre på kontoen enn før siden de fikk ordnet bolig i siste liten rett etter å ha bestilt rom på hotell.

Så hva skjedde med løftet om studentboliger? Stortinget ved tok et mål om 3000 nye studentboliger årlig. Ikke minst er det er et sterkt ønske om å oppnå en dekningsgrad på 20%. Innen utgangen av 2019 var dekningsgraden på studentboligene på 16,6 %. Den estimerte dekningsgraden for 2021 var på 18,04% inkludert bevilgningsforslaget for samme år, men det er store forskjeller mellom studentsamskipnadene.

I våre alternative statsbudsjett har vi flere ganger foreslått å øke bevilgningene til bygging av nye studentboliger. Senest i sammenheng med statsbudsjettet for 2021 foreslo vi å bevilge 92 millioner mer til bygging sammenlignet med regjeringens forslag. Senterpartiet mener studentboligene er og skal være et viktig virkemiddel for å trygge studentenes økonomi. Når er det som regjeringen sier «studentenes tur»? Det er klart og tydelig at regjeringen ikke tar boligmangelen på alvor.

Høsten skal ikke startes med en bitter smak. Alle studenter skal kunne starte på nytt semester med god økonomi, stabile rammer rundt seg, tak over hodet og mat på bordet. Kostnadsrammene må økes, og innsatsen for å for å løse utfordringene som bremser eller stanser studentboligprosjekter må intensiveres.