Gå til sidens hovedinnhold

"Når vår nye ordfører hang kjedet rundt halsen ble jeg sittende å lure på om han kanskje hadde litt sur smak i munnen? For han hadde jo vitterlig åpnet armene og tatt en sviker inn i varmen"

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er skrevet og sagt mye om selve valggjennomføringen i Evenes, samt om valgkampen, forspillet til - og selve det konstituerende kommunestyremøtet.

Når jeg nå tar til pennen for å gi mine synspunkter om samme tema håper jeg dere bærer over med meg. At jeg blir helt objektiv kan jeg ikke love, men mest mulig faktabasert vil jeg være.

Jeg vil ta utgangspunkt i to utsagn som ofte kommer frem i forbindelse med valg: «Det er velgerne som bestemmer» og «vi får de politikerne vi fortjener», disse vil jeg komme tilbake senere.

Lokalpolitikken kan være mangslungen; spennende, givende, utviklende og meningsfull, men også enerverende, frustrerende og skuffende. Jeg hadde ingen planer om å returnere til lokalpolitikken før nominasjonskomiteen ba meg stille som ordførerkandidat fordi vår daværende ordfører ønsket å trappe litt ned en periode. Jeg måtte gå noen runder med meg selv og min familie før jeg takket ja. Hovedgrunnen til comebacket var at det ville gi meg mulighet til å fullføre et prosjekt jeg startet på for 15 år siden, og har brukt sammenhengende 12 år av mitt liv på – Få aktivitet på Evenes Flystasjon og dermed positive ringvirkninger i Evenes og vår region. På nominasjonsmøtet ble jeg valgt med akklamasjon.

Det er velgerne som bestemmer

Årets valg i Evenes har vært spesielt på mange måter. I ettertid fremstår kommunevalget som et protest- og mobiliseringsvalg. Evenes Tverrpolitiske Liste (ETL) hadde sett dagens lys, bestående i all hovedsak av folk fra Bogen-område. De var bekymret for utviklingen i kommunesenteret, følte seg nedprioritert og ønsket å gjøre noe med det. Valgresultatet viste klart at de hadde mange meningsfeller og greide å mobilisere i stor skala. Men de fikk også en motreaksjon, folk i andre deler i kommunen reagerte negativt på ETL. Ap greide tilsynelatende å mobilisere disse motkreftene. Høyres strategi i valgkampen var å fokusere egen politikk, blant annet utvikling og vekst i HELE kommunen. Jeg er stolt av at vi greide å holde fokus på dette gjennom hele valgkampen, samt at vi ikke lot oss friste til å delta i mediedebatter preget av bakvaskelser, halv- og usannheter.

Så var dette med at velgerne bestemmer da. Det viste seg at vår strategi ikke mobiliserte de store velgerskarene, tilsynelatende var helhetstanken ikke en vinner når folk var mer opptatt god gammeldags bygdekrangel. Resultatet ble at vi redusert fra 7 til 4 representanter i kommunestyret.

Vi får de politikerne vi fortjener

Når valget var gjennomført var tiden inne for forhandlinger. Vi hadde sagt i valgkampen at vi var villige til å samarbeide med alle. Dette fulgte vi lojalt opp ved å ha samtaler med alle partier og grupperinger (ETL, Ap/Sp og Sp). Vårt mål i disse samtalene var størst mulig gjennomslag for vår politikk ved å beholde ordføreren. Høyres kommunestyregruppe (11stk) ble orientert om resultatet av disse samtalene, og at de eneste som ville gi oss ordføreren var ETL. Jeg skal ikke legge skjul på at Rune Hamnes og Petter Paulsen i klare ordelag ga utrykk for at de ikke var begeistret for et samarbeid med ETL. Deres velgere (henholdsvis 9 og 18 personstemmer) hadde ikke stemt for samarbeid med ETL. At tidligere uttalelser og karakteristikker fra ETL-medlemmer hadde falt dem tungt for brystet ble heller ikke lagt skjul på. Som det demokratiske partiet vi er, gikk vi til avstemning om forhandlingsutvalget skulle få fullmakt til å fremforhandle en valgteknisk avtale med ETL. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Du leste riktig; Enstemmig. En avtale ble senere fremforhandlet og undertegnet. Nå startet bråket. De to nevnte herrer ville ikke forholde seg til avtalen. De kunne stemme på meg som ordfører, men ikke på Jan Inge Yttervik som varaordfører. De ble fortalt at det er ikke slik Høyre forholder seg til avtaler og at ETL ville bli informert om deres beslutning. ETL ville til tross for dette opprettholde avtalen og pressemelding ble sendt ut. Når Hamnes og Paulsen forsto at de ikke hadde vetorett i partiet og dermed ikke fikk viljen sin gjennom, fulgte deres utmeldelse fra Evenes Høyre. Det medførte at vi ikke kunne overholde vår del av avtalen med ETL og avtalen ble derfor annullert. Det førte videre til at ETL nå ville fremme Svein Nilsen, SP, som sin ordførerkandidat, men han ville jo som kjent ikke ha denne posisjonen. På medlemsmøte 7.10 ble situasjonen diskutert og det ble bestemt at i respekt for våre velgere skulle vi stille egen liste til formannskapsvalget og undertegnede skulle fremmes som ordførerkandidat. Dette til tross for at vi med våre 2 stemmer sannsynligvis ikke ville få plass i formannskapet eller hadde noe håp om å få ordføreren.

Valget til formannskapet ga en positiv overraskelse, vår liste fikk 5 stemmer, samtidig en bekreftelse på sviket. Det var vel i respekt for Høyrevelgerne at Hamnes stemte på listen fra Ap/Sp!? Spenningen til ordførervalget var dermed utløst, og resultatet gitt. I første runde stemte våre utbrytere blankt, til tross for at de nå hadde fått viljen sin og vi ikke hadde noen avtale med ETL. I andre valgrunde satte Hamnes spikeren i kisten ved å aktivt stemme på Aps Terje Bartholdsen, dette sikkert også i respekt for velgerne.

Når vår nye ordfører hang kjedet rundt halsen ble jeg sittende å lure på om han kanskje hadde litt sur smak i munnen? For han hadde jo vitterlig åpnet armene og tatt en sviker inn i varmen (les Ap/SPs gruppemøte før kommunestyremøtet) for sikre seg seieren. Antagelig ikke, til det var smilet for bredt. Jeg lurer fortsatt på om han virkelig trodde at det ble oppfattet som en invitt til samarbeid, og ikke en hån, når han oppfordret til å glemme alt som var sagt og gjort under valgkampen og møtet? Ikke vet jeg.

Det jeg derimot vet og kan love våre kjære velgere er at i tiden fremover vil Sisilja og jeg jobbe aktivt i opposisjon for å fremme vår politikk - Høyres politikk, til det beste for hele Evenes. Så gleder jeg meg til å bivåne at Sisilja, om 4 år, igjen henger ordførerkjedet rundt sin smekre hals!


God helg!

Kommentarer til denne saken