Selv om pandemien i Norge var varslet stod vi allikevel praktisk talt uten beredskap for både legemiddel og smittevernutstyr. Vi har dessverre gjort oss avhengig av internasjonale forsyningskjeder og bygget ned egen produksjon. Solbergregjeringens politikk med privatisering og nedbygging av offentlig sektor gjør oss veldig sårbare spesielt i krisesituasjoner. Folkehelseinstituttet og NAV har eksempelvis blitt svekket av store kutt i bevilgningene. Det som er bekymringsfullt, er at troen på markedsliberalismen og globaliseringens fordeler blir så sterk at innbyggernes trygghet og sikkerhet blir tilsidesatt. Det har ført til at vi er blant de landene i Europa som har lavest sengekapasitet på våre sykehus. I følge Intensivregister.no har vi kun 8 intensivsengeplasser per 100 000 innbyggere, noe som bare er 80% av snittet i EU. Tyskland har til sammenlikning 3 ganger flere sengeplasser enn oss.

Det vi nå har opplevd under pandemien viser at hvert land må stole på seg selv, og først og fremst løse egne problemer. Da trenger vi dyktige fagfolk, isolater, smittevernutstyr og oppdaterte beredskapsplaner for å håndtere pandemier. I stedet har vi sett en beredskaps-svikt hvor vi har manglet kritisk og nødvendig utstyr. Vi har i desperasjon kjøpt piratkopierte åndedrettsvern som har satt sykehusansattes liv og helse i fare. I tillegg mangler vi legemiddelberedskap. Allerede før krisen ble det avdekket mangler av viktige legemidler.

Like dårlig stilt er vi når det gjelder egen matproduksjon. Norge har et av Europas dårligste matvareberedskap. Matjord er bygget ned i et skremmende tempo. Korrigert for import av kraftfor er selvforsyningen i norsk jordbruk ifølge Norsk Landbrukssamvirke så lavt som 36% . Matforsyninger baseres på stadig mer utenlandsk, og mindre norsk planteproduksjon. I tillegg har vi gjort oss avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å så og høste det lille vi selv produserer. Da er det ikke så rart at vi så tendenser til hamstring i begynnelsen av utbruddet.

Vi har altså gitt fra oss kontrollen på grunnleggende og kritiske samfunnsområder som helse, utstyr og mat. Det viser at vi trenger en skikkelig politisk opprydning. Vi må styrke de offentlige sykehusene i hele landet. Ikke kutte, sentralisere og privatisere helsetilbud. Vi må få startet opp egen vaksine og utstyrsproduksjon. I tillegg må matproduksjonen og selvforsingsgraden økes betraktelig. FNs matvareprogram mener at verden trenger 60% økning i matproduksjonen innen 2050. Det kan by på store utfordringer når FNs klimapanel anslår at klimaendringene vil gi 2% lavere avlinger hvert tiår.
En ting er sikkert, det kommer flere pandemier. Da er det svært viktig at vi har en sterk stat og et velfungerende felleskap.