Gå til sidens hovedinnhold

Næringskomiteen fikk ikke holde fiskeri-høring i Tromsø

Artikkelen er over 1 år gammel

En tverrpolitisk næringskomité ønsket at en åpen høring om fiskerinæringen skulle finne sted i Tromsø, men presidentskapet sa nei.

Næringskomiteen mente det var naturlig at høringen om den såkalte kvotemeldingen skulle holdes i Nord-Norge fordi den er av stor betydning for fiskerinæringen og spesielt viktig for landsdelen.

I et brev fra Stortingets presidentskap får komiteen avslag på sin søknad. Presidentskapet understreker at høringer i utgangspunktet skal avholdes på Stortinget.

Senterpartiets næringspolitiske talsperson Geir Pollestad er skuffet. Han mener et avvik fra hovedregelen ville gitt et signal om at Stortinget ser hele landet.

– Fiskeri er en viktig næring både for Nord-Norge og resten av kysten. En høring utenfor Oslo ville understreket det. Det ville også gjort at det for en gangs skyld var vi som dro ut i landet for å ha høring og ikke at høringsinstansene måtte komme til Oslo, sier Pollestad.

Presidentskapet noterer seg at det i 2007 ble holdt en høring om reindriftsloven i Alta, men skriver at det ikke er kjent med andre eksempler på høringer som er holdt andre steder.

– En eventuell innvilgelse av søknaden fra næringskomiteen vil kunne innebære en praksisendring der komiteene i større utstrekning vil kunne søke om å avholde høringer utenfor Stortinget, heter det i avslaget.

Pollestad vil likevel ikke utelukke at det kan komme nye forespørsler i fremtiden om å legge høringer utenfor Oslo. Han mener komiteen vil ønske å besøke Nord-Norge som en del av behandlingen, selv om selve høringen 12. desember altså vil finne sted på Stortinget.

Kommentarer til denne saken