Fornøyd med ny lov for sjøfolk

Artikkelen er over 4 år gammel

Sjøfolk skal få en ny og mer moderne lov som de har ventet på i flere tiår.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

– Sjømannsforbundet er veldig fornøyd med at sjømannsloven nå moderniseres slik at den blir mer lik arbeidsmiljøloven, sier forbundsleder Jacqueline Smith til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Det er på tide at stillingsvernet styrkes, slik at det blir mer likt situasjonen på land, legger hun til.

Stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap) sier det har vært lagt vekt på å styrke stillingsvernet for sjøfolkene, styrke solidaransvaret og rederienes påseplikt, og utstyre sjøfartsmyndighetene med muligheten til å skrive ut gebyrer ved overtramp. Også permisjonsreglene skal bli bedre, samt at aldersgrensene for sjøfolk heves.

Jacqueline Smith roser regjeringen for endelig å ha fått modernisert loven. Den har ikke vært endret siden 1985.

– Hvilke utfordringer har dere i hverdagen som ikke blir løst med den nye loven?

– Det skjer en konkurransevridning med utenlandsflaggede fartøy som går fast i norsk farvann. Enkelte vil bruke utenlandske sjøfolk på internasjonale lønninger. Det er også et press på sokkelen, sier Smith.

– Dette mener vi er helt feil. Man skal behandles likt som på land. Alt kan ikke allmenngjøres, men adgangen til loven må være lik for sjøfolk som for landansatte. Kostnadsnivået i Norge er høyt, og enkelte mener vi har priset oss ut av markedet, men lønningene våre er tilpasset at vi skal kunne bo i Norge og ikke måtte flytte til andre land, sier Smith.

– Er det liv laga for norske sjøfolk i framtiden?

– Det er det absolutt, så lenge tiltakene som trengs kommer på plass, sier Smith.

I den nye loven er det valgt en kjønnsnøytral terminologi der man bruker arbeidstaker i stedet for sjømann. Dette har fått kjente skikkelser som Jon Michelet og Jarle Andhøy til å rase over at «sjømann» er borte i lovgivningen.

Men verken blant politikerne eller organisasjonene har dette vært noe stort tema.

– Det heter ikke gravid sjømann lenger heller, kontrer Steinar Gullvåg. (ANB)

Artikkeltags