Nordområdekonferansen er slått sammen med Narviks egen Novemberkonferanse. Tema vil være muligheter på norsk sokkel i nord, knyttet til forventninger om en betydelig vekst innen olje- og gassutvinning.

Skulle gjerne hatt flere

– Oljealderen i nord kommer nå. Vi har flere påmeldte Narvik-bedrifter, men vi skulle gjerne ha hatt med flere – kanskje spesielt underleverandører. Når det blir oljeboring i Lofoten og Vesterålen, må vi være forberedt på hva som kreves av oss. Deltakerne på konferansen vil bli oppdatert på de retningsmulighetene oljebransjen har i Nordområdene. Leverandører kan finne sin plass i verdikjeden her, treffe partnere og potensielle kunder, sier prosjektleder/seniorrådgiver Geir Frantzen hos Forskningsparken i Narvik (FPN).

Møteplass

FPN har vært med i programkomiteen til denne konferansen som årlig arrangeres av Petro Media News – et Stavanger-lokalisert selskap med fokus på primært olje- og gassbransjen. Det er planlagt at Narvik og Harstad skal veksle på å være vert for konferansen.

– Nordområdekonferansen er rett og slett en faglig møteplass for bedrifter og organisasjoner, sier daglig leder Erling Holmefjord i Petro Media News.

– Narvik kommer aldri til å bli en ren oljeby, men vi har alt som skal til for å understøtte oljebyen Harstad. Narvik er et knutepunkt – og vi kan bidra med teknologi og logistikk. Vi har allerede flere bedrifter som har spesialisert seg på løsninger for oljebransjen - de har både utviklet og produsert egne patenterte produkter – «Made in Narvik». Vi har et spennende utviklingsmiljø med mange smarte folk her. I tillegg har vi mange bra bedrifter som kan være leverandører, sier Geir Frantzen. Han mener det er et godt håp for Narvik-regionen i forhold til oljebransjen.

Gull verdt

– Det kan bli noe på oss. Vi har bedrifter med kompetanse som er gull verdt. I tillegg har vi jernbane. De kommende oljefeltene vil trenge forsyningsbaser, og da vil jernbanen kunne gjøre Narvik til et aktuelt sted, legger han til.

Leverandørindustriens Nordområdekonferanse er 18. og 19. november, men innledes dagen før med et miniseminar i regi av Høgskolen i Narvik og Norut. Tema på miniseminaret vil være pågående FOU-prosjekter som kan relateres til is og olje.

Både selve konferansen og miniseminaret vil foregå på Scandic Narvik.

! Forskningsparken i Narvik (FPN) har en klar visjon: Å gjøre gode ideer om til millionforetak!

FPN’s inkubator skal effektivisere utviklingsprosessen for teknologibedrifter med vekstpotensial som skal skape regionale arbeidsplasser, og som skal tiltrekke seg nasjonal og internasjonal investorkapital. FPNs eiere er: Nordland Fylkeskommune, Norinnova, SIVA, Futurum, Nordkraft, Forte Narvik, VINN, Narvik kommune og Norut Narvik.