Hjørnesteinsbedriften i Bjerkvik har sikret Norge i 30 år

Visinor kan i år se tilbake på tre tiår i en utfordrende bransje, men retter først og fremst blikket framover. Og gjør heller ikke noe stort nummer av jubileet.