Trude: – Hvis vi skal bli mer miljøvennlige og bærekraftige, trenger vi flere ladestasjoner til elbiler

For 2020 har Trude Løvås Husjord ambisjonene klare: Få på plass flere ansatte og bli enda bedre. Og skal man oppgradere veiene, bør det innebære ladestasjoner til elbiler.