Nærpolitiet som forsvant

Av
DEL

LeserbrevNylig kunne vi lese i flere aviser at politiet ikke rykket ut til tips om ruskjøring i Kjøpsvik. Det finnes dessverre mange slike eksempler fra vårt politidistrikt og i verste fall kan det føre til at liv går tapt.

Regjeringen har sentralisert politiet gjennom nærpolitireformen. Nå vil de løpe fra ansvaret, og skjønnmaler reformen med fine ord.

Senterpartiet mener nærpolitireformen har ført til sentralisering av politifolk og mindre forebyggende arbeid lokalt. Dette har også nyere forskning og evaluering gitt oss rett i. Det tar lenger tid før politiet kommer – hvis de i det hele tatt kommer, og tilliten til politiet har gått ned gjennom reformen.

I vårt distrikt har sentraliseringen vært tydelig gjennom flere år. I følge SSB har politiet i Nordland ikke uventet blitt sentralisert til Bodø som har tatt så å si hele veksten de siste årene. Bodø har vokst med hele 87 stillinger gjennom reformen.

Et av målene med nærpolitireformen var vesentlig og målrettet forbedring av responstiden til politiet. I Nordland har responstiden gått opp gjennom reformen. Politiet har ikke nådd sine egne krav siden 2016.

I vårt fylke med så store avstander, mye vær og til dels elendig veistandard, er det bekymringsverdig at Nordland politidistrikt har landets nest eldste politibilpark. Patruljebilene i distriktet er i snitt 7 år gamle. Dårlig økonomi i politidistriktene har gitt nærmest full stopp i bestilling av nye biler i 2020.

Høyre skryter av at politiet får mer penger enn før. Problemet er pengene forsvinner i sentralt politibyråkrati, ikke lokalt politi. Politietaten bruker cirka 55 millioner kroner årlig bare på kommunikasjonsrådgivere. Samtidig gikk det økonomiske handlingsrommet i politidistriktene ned med 5700 kroner per årsverk fra 2018 til 2019 ifølge politiets egen ressursanalyse, og har aldri vært lavere.

De store pengene i politiet har gått til sentralt politibyråkrati som har økt med 684 stillinger under denne regjeringen, nytt beredskapssenter, politihelikoptre og de nasjonale beredskapsressursene i Oslo. Disse ressursene hjelper politiet og folk i Nordland svært lite når det virkelig gjelder. Politihelikopteret kommer kun til Trøndelag før det må ned for å etterfylle drivstoff, så i en alvorlig situasjon vil det ta lang tid før de nasjonale beredskapsressursene er på plass i Nordland.

Regjeringen klarer heller ikke å dokumentere at det har blitt flere patruljer eller mer politi ute blant folk – stikk i strid med intensjonen med nærpolitireformen. Vi har fortsatt mange lensmannskontor som kun har åpent en eller to dager i uka.

Senterpartiet vil ha en reell styrking av nærpolitiet i hele landet. Vi må bruke mer penger på politiet der folk bor, og mindre på sentralt politibyråkrati i de største byene. Politiet må være nær folk for å forebygge, hjelpe og komme når det er behov uansett hva slags lovbrudd det er snakk om, og uansett om kriminaliteten skjer i hjemmet, på data eller på gata, i by eller bygd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags