Her skal det bli nye boliger

Skistua-tomta har tidligere huset både asylmottak og barnehage.