– Hån mot de frivillige som har brukt tid og penger av egen lomme for å lage isen

Aleksander Barth er nærmeste nabo til nye Parken ungdomsskole og var vitne til at skøytebanen ble revet bort.