Det blinker fortsatt gult i lyskrysset: Vet du hvilke regler som gjelder?

Når lysreguleringen er ute av stand, er du som sjåfør nødt til å vite hvilke regler som gjelder.